rostliny ve slunečním svitu

NÁŠ CÍL: CHCEME BÝT KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ

JEDNA POKOŽKA. JEDNA PLANETA. JEDNA PÉČE.

NÁŠ CÍL: KLIMATICKÁ NEUTRALITA

Zlepšení klimatu je rozhodně jedna z největších ekologických výzev, která před lidstvem stojí. My se na této výzvě chceme podílet, proto jsme si na základě nejnovějších vědeckých poznatků stanovili cíle. Ty se netýkají jen snižování emisí oxidu uhličitého v našich výrobních podnicích, ale také snížení emisí vznikajících naším hodnotovým řetězcem při výrobě ingrediencí a obalových materiálů, které používáme pro naše NIVEA produkty.

Do roku 2025 chceme naši uhlíkovou stopu snížit o 30 % v porovnání s rokem 2018. Chceme tak v souladu s doporučením vědců přispět ke zpomalení globálního oteplování a jeho omezení na 1,5 °C.

Jak vypadá náš vývoj produktů šetrnějších ke klimatu?

Prvním krokem je jasně určit, co stojí za vznikem emisí CO2. Ve spolupráci s externími odborníky a v souladu s uznávanými vědeckými standardy tak zkoumáme celý životní cyklus našich produktů. Sledujeme emise skleníkových plynů v každé fázi cyklu a podle toho navrhujeme, jak CO2 stopu našich produktů snížit. Výsledkem je například použití přísad s certifikací udržitelnosti nebo využití recyklovaných materiálů v našich obalech.

sprchový gel lemongrass

5 FÁZÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU NAŠICH VÝROBKŮ

suroviny

SUROVINY

Cyklus začíná získáním surovin a jejich přípravou ke zpracování.
výroba

VÝROBA

V této fázi se suroviny mění na našich výrobních linkách na hotové produkty.
DISTRIBUCE

DISTRIBUCE

Distribuční fáze zahrnuje přepravu výrobků z našich výrobních linek do skladů, prodejen i přímo ke spotřebitelům.
POUŽITÍ

POUŽITÍ

Používání našich produktů nezpůsobuje žádné emise CO2. Přesto je s ním spojená například spotřeba energie, která je potřebná na ohřátí vody při oplachování z pokožky. Protože takové emise CO2 nedokážeme kontrolovat, nedokážeme je ani zahrnout do našeho plánu snížení emisí.
KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU

KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU

Produkt se vrací zpět do životního prostředí jeho spotřebováním a vyřazením obalu buď jako odpad, nebo díky recyklaci začíná nový životní cyklus jiného výrobku.

VÍCE NEŽ SNÍŽENÍ: 100% KLIMATICKY NEUTRALIZOVANÉ PRODUKTY NIVEA

Snižováním emisí to pro nás nekončí; zbývající emise našich produktů vyrovnáváme podporou certifikovaných klimatických projektů. Tím se produkty NIVEA stávají 100% klimaticky neutralizované.

V roce 2021 jsme představili naši první klimaticky neutralizovanou řadu péče o pleť Naturally Good. Stále se držíme principu měřit, snižovat a vyrovnávat a nabídku produktů NIVEA dále rozšiřujeme.

NIVEA KLIMATICKY NEUTRALIZOVANÁ ŘADA PRO PÉČI O PLEŤ NATURALLY GOOD

NIVEA s hrdostí představuje svou první klimaticky neutralizovanou produktovou řadu pro péči o pleť: Naturally Good. Věnovali jsme mnoho práce a úsilí, abychom zajistili nejen to, že naše produkty budou přirozeně vyhovovat vaší pletí, ale že výsledkem budou ekologičtější produkty péče o pleť, které budou šetrnější také k životnímu prostředí.

  • Použité obalové materiály jsou vyrobeny z 89,6 % recyklovaného papíru, čímž pomáháme zachovat vzácné přírodní zdroje.
  • Naše složení obsahuje 99 % složek přírodního původu, současně pečující oleje a složky pocházející z ekologického zemědělství.
  • Při výrobě našich recyklovatelných plastových dóz využíváme vstupní materiály na rostlinné bázi a fosilní materiály. Postavit celou výrobu jen na rostlinných materiálech se nám zatím ještě nepodařilo. Nicméně do celé výroby jsme zahrnuli takové množství, které odpovídá právě objemu potřebného pro vznik obalu. Což potvrzuje a garantuje i nezávislá certifikace ISCC Plus.
  • 100 % elektřiny, kterou používáme k výrobě našich produktů pro péči o pleť, pochází z obnovitelných zdrojů.

 

 

Ačkoli se nám podařilo výrazně snížit emise CO2 u našich produktů pro péči o pleť Naturally Good, chtěli jsme zajít ještě dál. Proto jsme se rozhodli zbývající emise CO2 vyrovnat podporou klimatických projektů ve Vichadě (Kolumbie). Více informací o tomto projektu najdete v našem přehledu.

PROZKOUMEJTE NAŠI KLIMATICKY NEUTRALIZOVANOU ŘADU SPRCHOVÝCH GELŮ

Jak jsme je posunuli ještě více k udržitelnosti:

sprchové gely NIVEA

• Použité oleje a vitamíny chránící pokožku neobsahují mikroplasty a jsou z 98 % biologicky odbouratelné. Veškeré složky na bázi palmového (jádrového) oleje pochází z udržitelných zdrojů.

• Lahve jsou o 25 % lehčí a použitý plast je z 97 % recyklovaný PE (v případě neprůhledných lahví) nebo PET (průhledné lahve). Lehčí obal zároveň znamená méně emisí při distribuci. Celkově jsme tak snížili emise o 32 %*, při srovnání nové a stávající 250ml láhve.

• Sprchové gely vyrábíme na naší výrobní lince v Berlíně, která od roku 2022 spotřebovává elektrickou energii výhradně z obnovitelných zdrojů a bioplynu.

• Zbývající emise CO2 z našeho sprchového sortimentu vyvážíme podporou klimatických projektů v severní Keni. Více informací o tomto projektu najdete v našem podrobném přehledu.

 

*Při srovnání s předchozím obalem vyrobeným z nerecyklovaného plastu.

JAK NIVEA PODPORUJE PŘIROZENÉ VSTŘEBÁVÁNÍ CO2?

Od roku 2022 píšeme novou kapitolu našeho příběhu ochrany klimatu. Navázali jsme spolupráci s certifikovanými klimatickými projekty, které podporují absorpci CO2 přirozeným způsobem, například zalesňováním krajiny.

 

Při výběru klimatických projektů je pro nás důležité, aby byl společný pozitivní dopad skutečný, měřitelný, trvalý a ověřený i nezávislou třetí stranou. Podporujeme proto certifikované projekty dodržující mezinárodní standardy jako například VCS (Verified Carbon Standard řešící snižování emisí) nebo Gold Standard.

OBJEVTE NAŠE PROJEKTY NA OCHRANU KLIMATU

Stromy zachycují a ukládají oxid uhličitý, proto je jejich výsadba jedním z nejpřímějších způsobů, jak bojovat se změnou klimatu. Projekty na ochranu životního prostředí přispívají navíc ještě tím, že vytvářejí pracovní příležitosti, zvyšují kvalitu života a obnovují biologickou rozmanitost. 

 

 

Tři z našich současných projektů obnovy lesů jsou v Jižní Americe.

Obnova lesa Guanaré Forrest v Uruguayi:

Více než 300 let sloužila půda, o kterou pečuje projekt Guanaré Forrest, jako pastviny pro dobytek. Živočišný průmysl je celkově pro venkovskou krajinu východní Uruguaye typický. A kromě toho i málo pracovních příležitostí, nejisté pracovní podmínky a snižující se biodiverzita. Projekt Guanaré Forest pomáhá vysazovat různé druhy eukalyptů na ploše o rozloze 21 000 hektarů s více než 1 000 semen v řádku na hektar. Tím vznikají vedle pastvin pro dobytek také biologicky rozmanité, udržitelné lesy. Navíc se rozvíjí také udržitelný dřevařský průmysl (standard FSC) a region jako takový.

Zalesňování Paraguaye:

Již téměř 500 let využívá Paraguay velkou část svých pastvin a prérií k chovu dobytka. Hovězí maso prémiové kvality je jejím hlavním vývozním artiklem. Protože odlesňování amazonského deštného pralesa nadále pokračuje, je výsadba nových stromů na rozsáhlých degradovaných pastvinách životně důležitá pro zachování přírodních zdrojů Jižní Ameriky a omezení škodlivých uhlíkových emisí. Projekt se sídlem ve východní Paraguayi již znovu zalesnil více než 2 700 hektarů půdy. V následujících letech přibude dalších více než 1 100 hektarů. Pro obyvatele místních přehlížených komunit tak vznikají spravedlivá pracovní místa, aniž by se zapomínalo v souladu s genderovou rovností na ženy. Díky projektu se rozvíjí také místní infrastruktura.

Vichada – Kolumbie:

Projekt Puerto Carreño působí v biologicky neskutečně rozmanitém povodí řeky Orinoko, ve kterém se nacházejí dva ekosystémy kriticky ohrožené odlesňováním. Projekt slouží jako komerčně životaschopná alternativa k extenzivnímu chovu dobytka degradujícímu velkou část oblasti. Zvyšující se zalesňování má dva pozitivní dopady: vstřebávání uhlíku a dostupnost udržitelného dřeva. Téměř 200 místních zaměstnanců sází, udržuje a sklízí pečlivě vybrané původní druhy stromů na 3 000 hektarech za pomoci místních odborníků.

Udržitelné hospodářství na pastvinách v severní Keni

Uhlík se neukládá pouze v lesích po celém světě, ale také ve zdravých půdách, které přijímají vodu a stávají se základem prosperující vegetace a domovem nespočtu živočišných druhů. Tato přirozená rovnováha se ale naruší, pokud je půda neustále a bez jakýchkoli omezení využívána pro pastvu hospodářských zvířat. Právě tady začíná náš klimatický projekt na 2 milionech hektarů v severní Keni. Zavedením udržitelnějších rotačních postupů při pastvě půda získá čas na zotavení a zůstane zdravá. Malá změna, která má ale významný dopad na ochranu klimatu a blahobyt místních komunit: Díky většímu množství uhlíku uloženého v půdě země dokáže pojmout větší množství vody a ukládat si ho na období sucha, což místním komunitám pomůže řešit dopady změny klimatu a sucha.

Z hlediska biologické rozmanitosti povedou zlepšené travní porosty a kvalitnější pastva také ke zdravějším hospodářským zvířatům a celým ekosystémům, stejně jako k lepšímu přirozenému prostředí pro místní divokou zvěř, mezi kterou se vyskytují také 4 endemické ohrožené druhy – východoafrický černý nosorožec, zebra Grévyho, žirafa síťovaná a přímorožec beisa.

Financování tohoto projektu místním komunitám pomůže s diverzifikováním příjmů komunity, zaměstnáním zaměstnanců, nakupováním zásob a podporou specifických potřeb chráněných území, kterých se projekt dotýká – včetně zajištění čisté vody, vzdělávání a infrastruktury, jako jsou školní koleje, bydlení pro učitele, vodohospodářská infrastruktura nebo výstavba a údržba zdravotnických zařízení.

 

NAŠE CÍLE DO ROKU 2030

Náš závazek chránit životní prostředí se vztahuje i na další oblasti. Například veškerá elektřina, kterou spotřebujeme na výrobu našich produktů ve výrobních linkách, pochází od roku 2019 z obnovitelných zdrojů. Tento cíl, který se nám už podařilo splnit, významně přispěl ke snížení emisí CO2 vzniklých při výrobě našich produktů.  A do roku 2030 pak chceme dosáhnout klimaticky neutrální výroby.

JEDNA POKOŽKA. JEDNA PLANETA. JEDNA PÉČE

Upřímnost a transparentnost je pro nás na prvním místě, proto vám odpovídáme na vše, co vás ohledně NIVEA a udržitelnosti zajímá. Máte otázku, na kterou jste tu nenašli odpověď? Na webu společnosti NIVEA Beiersdorf v sekci o Udržitelnosti vám ji určitě zodpovíme.