PRODUKTY V UDRŽITELNÝCH BALENÍCH

NÁŠ CÍL: PRODUKTY V UDRŽITELNÝCH BALENÍCH

NÁŠ CÍL: PRODUKTY V UDRŽITELNÝCH BALENÍCH

Usilujeme o odpovědné používání obalového materiálu, aby nekončil na skládkách, dal se recyklovat a znovu použít. Tím zabráníme znečišťování a snížíme naši uhlíkovou stopu. Jak konkrétně postupujeme? Redukujeme plasty, kdykoliv je to možné, zaměňujeme je, když to dává smysl, recyklujeme je a podporujeme naše zákazníky v tom, aby to dělali také.

Zjistěte více o tom, jak chceme snížit naši ekologickou stopu. Představíme vám naše obaly z recyklovaného plastu a papírové obaly z kontrolovaných a udržitelných zdrojů.


Náš „plastový závazek“

V současné době stojí před lidstvem velká otázka: Jak vyřešit globální problém týkající se nadměrného používání plastů? Stanovili jsme si cíl: Snížit u našich obalů množství plastů, které jsou vyrobené z fosilních zdrojů, a naopak zvýšit podíl plastů z recyklovaného materiálu. Zároveň klademe důraz na to, aby naše obaly byly i nadále recyklovatelné a opět použitelné.

Podívejte se na to, jak daleko jsme s převedením našich závazků do praxe.

 

Naše udržitelná papírová balení

Jedním ze způsobů, jak snížit množství plastů, je jejich nahrazení udržitelnější alternativou. My jsme se rozhodli pro materiály na bázi dřeva, konkrétně papír a papírovou lepenku. Samozřejmě myslíme nejen na to, aby byly udržitelné samotné materiály, ale také aby se získávaly z udržitelných zdrojů a nedocházelo k odlesňování.

 

Přečtěte si víc o papírových obalech, jejich udržitelnosti a našich závazcích. 

 

Jedna pokožka. Jedna planeta. Jedna péče. 

Transparentnost a upřímnost vůči zákazníkům jsou pro nás prioritou. Proto vám zodpovíme všechny otázky týkající se udržitelnosti. Máte otázku, na kterou jste tady nenašli odpověď? Na webu Beiersdorf v sekci Udržitelnost vám ji určitě zodpovíme.