1. Osobní údaje

Odpovědi na otázky týkající se ochrany osobních údajů naleznete v naší Politice ochrany soukromí.

 

2. Obsah

Na webových stránkách www.NIVEA.cz (dále jen „webové stránky“) jsou použity materiály, jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text (dále jen „materiál“). Materiál je majetkem společnosti Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 15800, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále jen jako "společnost Beiersdorf") (dále jen „Beiersdorf“), je chráněn ustanoveními autorského zákona, zákona o ochranných známkách a zákona o průmyslových vzorech a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva.  Jakékoliv použití materiálu nad rámec ryze osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti Beiersdorf. Totéž platí i pro jakékoliv změny materiálu, zejména překlady nebo jinou formu zpracování, a na předávání materiálu dalším osobám. 

Je-li na webových stránkách materiál výslovně poskytován ke stažení (například v části určené pro média), vztahují se na něj zvláštní podmínky pro použití, jež jsou na příslušném místě podrobně popsány.

 

3. Omezení odpovědnosti

Pokud si uživatel materiál stáhne nebo jej použije v jakékoliv jiné formě, činí tak na své vlastní riziko. Společnost Beiersdorf nebude odpovědná za jakékoliv ztráty, které uživateli v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardware nebo software. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. Beiersdorf nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.

Informace obsažené na těchto webových stránkách byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Společnost Beiersdorf však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Tyto webové stránky jsou určeny pro poskytování obecných informací a žádným způsobem nenahrazují rady lékaře nebo specialisty.
 

4. Hodnocení

Registrovaní uživatelé mají příležitost hodnotit obsah webových stránek s ohledem na výrobky, pracovní postupy a další aspekty. Pokud uživatel zadá své hodnocení, poskytuje tím společnosti Beiersdorf právo toto hodnocení na jakémkoliv místě bezplatně po neomezenou dobu použít. Beiersdorf může hodnocení neomezeně zveřejňovat a distribuovat, tj. ve všech formách použití a prostřednictvím všech on-line i off-line médií. Kromě toho bude společnost Beiersdorf oprávněna hodnocení zkrátit. Pokud uživatel při hodnocení uvede své jméno, bude společnost Beiersdorf oprávněna, nikoliv však povinna, jméno uživatele při zveřejnění hodnocení uvést.

Odesláním hodnocení a/nebo komentáře uživatel rovněž zaručuje, že vědomě neuvede nepřesné hodnocení, ani že neuvede hodnocení, které (a) porušuje český autorský zákon nebo jakákoliv jiná práva třetích stran; (b) porušuje ustanovení zákonů nebo právních předpisů; (c) bude v rozporu s dobrými mravy, morálními pravidly, pomlouvačné, hanlivé, urážející, či diskriminační pro jakoukoliv osobu nebo firmu; (d) za něž od třetí osoby obdržel platbu nebo jinou odměnu; (e) obsahuje informace týkající se jiných webových stránek, adresy, e-mailové adresy, kontaktní údaje nebo telefonní čísla; nebo (e) obsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory. Beiersdorf si vyhrazuje právo smazat jakákoliv hodnocení s nezákonným obsahem, zejména diskriminační hodnocení, hodnocení propagující násilí, pornografická či rasistická hodnocení, nebo hodnocení obsahující řetězové dopisy, hromadný mailing nebo jiné formy spamu, nebo takový obsah na webových stránkách nezveřejňovat.

 

5. Právní důsledky

Beiersdorf si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatele do uživatelské zóny v případě, že uživatel poruší tyto všeobecné podmínky používání a/nebo jakékoliv zákonné ustanovení. V takovém případě nebude přístup do této oblasti nadále umožněn a jakékoliv další používání tak bude neoprávněné. Beiersdorf si vyhrazuje právo neoprávněné používání a jakékoliv porušení práv stíhat a vymáhat případné nároky, což platí zejména pro porušení osobních práv, ochranných známek, vzorů, autorských práv a dalších práv z duševního vlastnictví vyplývajících z občanského nebo trestního práva.

Neúčinnost jakéhokoliv ustanovení obsaženého v těchto všeobecných podmínkách používání nemá vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení všeobecných podmínek používání.

S ohledem na technické inovace a aktualizaci právních předpisů jsou tyto všeobecné podmínky používání průběžně revidovány. Poslední revize proběhla v březnu 2016. Pokud nás chcete informovat o jakémkoliv porušení práv na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím na adrese Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 15800, e-mailu: info@NIVEA.cz nebo tel.: +420 840 022 333.