UDRŽITELNĚ ZÍSKANÝ PALMOVÝ OLEJ

JEDNA POKOŽKA. JEDNA PLANETA. JEDNA PÉČE.

UDRŽITELNĚ ZÍSKANÝ PALMOVÝ OLEJ

Spousta přírodních ingrediencí, které se do kosmetických produktů přidávají, pochází z palmového oleje. Kvůli tomu se stal z pěstování tropických palem olejných velký byznys, protože poptávka po palmovém oleji neustále roste. Pěstování palem má ale bohužel i svou odvrácenou tvář: Odlesňování.

Jak jistě víte, stromy přirozeně pohlcují oxid uhličitý. Pokud se tak neděje, přibývá tohoto plynu v atmosféře, a tím se roztáčejí kolečka skleníkového efektu. Výsledek? Zhoršování ovzduší i  životního prostředí. V NIVEA tuto skutečnost nebereme na lehkou váhu, protože pro přírodu chceme jen to nejlepší. Proto používáme palmový olej, který se vyrábí udržitelným způsobem, a tím chráníme deštné pralesy před odlesňováním.

 

Proč do našich produktů používáme ingredience, které obsahují palmový olej?

Látky vyrobené z palmového oleje jsou rostlinného původu, takže je můžeme označit jako přírodní a obnovitelné. Přechod k těmto materiálům tak může být dalším krokem k udržitelné budoucnosti. Tedy k budoucnosti, ve které se výrazně méně využívají fosilní paliva. 

Okolo pěstování palem a následné výroby palmového oleje se vedou táhlé spory. Na jednom se ale odborníci a nevládní organizace shodují: Nahrazení palmového oleje jiným rostlinným olejem není ideální řešení. I tak by totiž byla potřeba půda pro pěstování plodin. Jen by to nebyly palmy.

Existuje tedy nějaké řešení téhle prekérní situace? U nás v NIVEA věříme, že ano. Proto se podílíme na změně celého procesu pěstování palem a výroby palmového oleje. Novými postupy chceme zabránit odlesňování, podporovat drobné zemědělce, a podílet se tak na ochraně ekosystému naší planety.

 

Jak NIVEA podporuje udržitelnou výrobu palmového oleje?

Začneme dobrou zprávou: Od konce roku 2020 je 100 % našich ingrediencí na bázi palmového oleje trvale certifikováno. Co to znamená? Že používáme pouze palmový olej z udržitelných zdrojů, které jsou definovány v RSPO (Roundtable on Sustainable Palm oil, Organizace pro udržitelnou výrobu palmového oleje).

Naše mateřská firmy, společnost Beiersdorf, je aktivním členem RSPO a pomáhá zakládat nová národní a mezinárodní sdružení. Ta si kladou za cíl zvýšit transparentnost pěstování olejných palem a rozšířit povědomí o udržitelné výrobě palmového oleje. 

 

Myslíme si, že právě transparentnost je klíčem k přechodu na udržitelné pěstování palmy olejné. Proto jsme v úzkém kontaktu s naším dodavatelským řetězcem palmového oleje a známe původ 92 % našich ingrediencí, které palmový olej obsahují.

Zaměstnanci společnosti Beiersdorf vyráží i přímo do terénu, aby spolu s místními zemědělci pracovali na udržitelném pěstování palem olejných. Zároveň dohlíží na to, aby měli zemědělci férové pracovní i finanční podmínky. V indonéské oblasti Západní Kalimantan tak podporujeme 240 drobných zemědělců a z našeho projektu na udržitelné pěstování prosperují 3 místní vesnice se zhruba 4 500 obyvateli.

 

Naše úspěchy v neziskové organizaci CDP

Naše snaha nepřichází vniveč. Mateřská společnost Beiersdorf se každoročně účastní projektu Carbon Disclosure Project. Mezinárodní nezisková organizace CDP při něm každý rok oceňuje úsilí a snahu o rozšíření povědomí o environmetálních tématech, včetně odlesňování deštných pralesů. 

Díky našemu úsilí v oblasti udržitelné výroby palmového oleje se nám v roce 2020 podařilo získat hodnocení A-.

 

Jedna pokožka. Jedna planeta. Jedna péče.

Chceme k vám být maximálně transparentní a upřímní. Proto vám zodpovídáme všechny otázky týkající se udržitelnosti. Zajímá vás něco, na co jste tu nenašli odpověď? Více informací najdete přehledně na webu Beiersdorf v sekci Udržitelnost. Navštivte nás tam!