Udržitelná výroba kosmetiky

UDRŽITELNÁ KOSMETIKA. UDRŽITELNÁ VÝROBA.

JEDNA POKOŽKA. JEDNA PLANETA. JEDNA PÉČE.

UDRŽITELNÁ KOSMETIKA. UDRŽITELNÁ VÝROBA.

Náš cíl chránit planetu se vztahuje také na postupy a způsoby, jakými naši pečující kosmetiku vyrábíme. Snažíme se snižovat naši stopu oxidu uhličitého, šetřit energii a vodu využívat zodpovědně

 

Co se týče udržitelné výroby pečující kosmetiky, je snižování stopy oxidu uhličitého nedílnou součástí. Spolu s dalšími skleníkovými plyny totiž CO2 škodí životnímu prostředí a přispívá k zintenzívnění skleníkového efektu. I kvůli tomu čelí naše planeta kritickému nárůstu teploty. Nic z toho nebereme na lehkou váhu a nastavili jsme si v souladu s klimatickými výzkumy jasné cíle. 

Jak vypadá naše udržitelná výroba kosmetiky?

Energie, emise, odpad a voda. Čtyři klíčové faktory, které je potřeba pohlídat při snaze o udržitelnou výrobu. Protože za sebou chceme zanechávat nulovou ekologickou stopu, tvrdě na těchto čtyřech pilířích pracujeme. 

Věděli jste, že od konce roku 2019 fungují všechny naše výrobní podniky na elektřinu, která je ze 100% obnovitelných zdrojů? Díky tomu jsme významně snížili množství emisí CO2. A chceme naši uhlíkovou stopu nadále snižovat – do roku 2030 chceme být klimaticky neutrální.

Co se týče odpadu, snažíme se předcházet zbytečnému plýtvání, a tím ulevit životnímu prostředí. Do roku 2025 chceme snížit objem odpadu v našich výrobních závodech o třetinu.

cream

I když se množství odpadu snažíme snižovat, není možné se mu zcela vyhnout. Proto jsme se zavázali alespoň k tomu, že žádný náš odpad neskončí na skládkách. Ty jsou totiž pro naši planetu velkou zátěží, a proto se jim chceme vyhnout. Tohoto cíle už jsme dosáhli v 16 výrobních halách po celém světě a zbývá nám proměnit poslední.

Sladká voda je životně důležitý, ale zároveň omezený zdroj. U všech našich udržitelných pečujících produktů pracujeme na snížení spotřeby vody při jejich výrobě. Zavázali jsme se, že do roku 2025 snížíme spotřebu vody o 25 % na jeden vyrobený produkt, oproti množství vody v roce 2018. Zároveň budeme vodu recyklovat, a kdykoliv to bude možné, budeme znovu používat odpadní vodu.

Dostupnost sladké vody se po celém světě neustále mění – zatím bohužel k horšímu. Proto provádíme každý rok analýzy dostupnosti vody ve všech našich závodech. Zkoumáme nejen její dostupnost, ale i kvalitu a rizika. To vše jsou důležité faktory pro výrobu udržitelné pečující kosmetiky. 

hand holding a leaf

Jedna pokožka. Jedna planeta. Jedna péče.

Upřímnost a transparentnost jsou u nás na prvním místě, proto vám odpovídáme na vše, co vás ohledně NIVEA a udržitelnosti zajímá. Máte otázku, na kterou jste tady nenašli odpověď? Na na webu Beiersdorf v sekci Udržitelnost vám ji určitě zodpovíme.