SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY

SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY

#FAKT

Energie, voda, odpad. To jsou tři největší faktory, které je potřeba sledovat, pokud se má jednat o co nejudržitelnější výrobní závod. Výroba s nulovou ekologickou stopou znamená dosažení uhlíkově neutrálních emisí a to buď jejich vlastním snižování v procesu výroby nebo kompenzačními programy.

#REAKCE

Do roku 2030 dosáhneme 100% klimaticky neutrální produkce


 

Lokální výrobní závody

Výrobní závody

Výrobní závody produktů NATURALLY GOOD jsou tam, kde je potřebujeme nejvíc, tedy v blízkosti spotřebitele. Proč? Abychom minimalizovali přepravní vzdálenost a množství paliva. V Evropě jsou naše závody v Německu, Polsku, Itálii, Španělsku a Nizozemsku.

Elektřina ze 100% obnovitelných zdrojů

obnovitelné-zdroje

Všechna elektřina, kterou používáme k výrobě našich produktů, je z obnovitelných zdrojů.

Abychom byli úplně transparentní, netajíme se tím, že kromě elektřiny používáme i jiné formy energie, jako je například zemní plyn. I to však chceme postupem času změnit na obnovitelné zdroje. 

Snížení spotřeby vody o 25 %

Snížení spotřeby vody

I snižování spotřeby vody vede k nižší uhlíkové stopě.

Proto do roku 2025 snížíme množství použité vody při výrobě produktů o 25 % (v porovnání s rokem 2018).

Žádný výrobní odpad nekončí na skládce

Kolik našeho odpadu z výroby končí na skládce? Celých 0 %! Náš odpad recyklujeme, nebo ho zodpovědně spalujeme.

A jaký je náš další krok? Používat co nejvíce recyklovatelného odpadního materiálu.