Minerální oleje v kosmetice: mohou být nebezpečné?


PROČ SE MINERÁLNÍ OLEJE POUŽÍVAJÍ A JAKÉ MAJÍ VLASTNOSTI.

V našem článku se dočtete, proč se minerální oleje používají při výrobě kosmetických produktů. Řekneme vám, jaké mají vlastnosti a proč je najdete i ve výrobcích značky NIVEA.

Jsou produkty obsahující minerální oleje bezpečné?

Ano, jsou. Minerální oleje se vyznačují vynikající snášenlivostí s pokožkou. Hydratují, chrání a jsou vysoce efektivní v čištění.

Bezpečnost je pro NIVEA na prvním místě

Veškeré látky, které používáme v kosmetických přípravcích, jsou komplexně testovány. Aby se do našich produktů dostaly, musí splňovat nejvyšší standardy kvality, čistoty a bezpečnosti. A stejná kritéria se vztahují i na ingredience na bázi minerálních olejů. V NIVEA používáme pouze vysoce rafinované minerální oleje farmaceutické kvality.

Můžete tak používat výrobky NIVEA s obsahem minerálních olejů, aniž byste se museli čehokoli obávat. A proč vlastně přidáváme minerální oleje do kosmetických přípravků?
Minerální oleje se v kosmetice používají ve formě kapalné nebo v podobě pevných vosků. Jsou skvěle kompatibilní jak s dalšími ingrediencemi, které se do kosmetických přípravků běžně přidávají, tak i s kůží. Dobře hydratují, čistí a chrání pokožku. Vytvářejí na ní jemný ochranný film, který ji chrání před ztrátou vlhkosti.

Jsou produkty obsahující minerální oleje bezpečné?

Ano, kosmetické přípravky, které obsahují minerální oleje, jsou naprosto bezpečné. Německý institut German Federal Institute for Risk assesment došel při nedávném hodnocení k závěru, že „minerální oleje jsou v kosmetických prostředcích neškodné pro zdraví spotřebitelů“.

A bezpečnost spotřebitelů má pro nás v NIVEA mimořádný význam. Veškeré suroviny, které používáme při výrobě produktů, musejí být komplexně testované a splňovat nejvyšší standardy v oblasti čistoty, kvality a bezpečnosti. To platí i pro složky na bázi minerálních olejů.


Jaké minerální oleje NIVEA používá?

V NIVEA přidáváme do produktů jen vysoce rafinované a kvalitní minerální oleje. A to vždy v souladu s komplexními právními předpisy, jako jsou nařízení o kosmetických prostředcích (EC Cosmetics Regulation), pokyny EU (EU Pharmacopoeia) nebo doporučení podle COLIPA (nyní Cosmetics Europe). Před uvedením na trh jsou navíc všechny kosmetické výrobky důkladně testovány a prověřeny z hlediska bezpečnosti.

Mohou minerální oleje způsobovat rakovinu?

Nemohou. Četné studie potvrzují, že vysoce kvalitní minerální oleje, které se používají při výrobě kosmetických přípravků, nemají žádné karcinogenní účinky. O pravdivosti tohoto tvrzení se můžete sami přesvědčit na internetových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (European Chemicals Agency, zkráceně ECHA).


Mohou minerální oleje proniknout do kůže?

Studie provedené v uplynulých letech prokázaly, že minerální oleje mají zpravidla velmi vysokou viskozitu a nemohou pronikat do kůže už jen z hlediska svých fyzikálních a chemických vlastností. Oleje tak zůstávají na povrchu a chrání pokožku před ztrátou vlhkosti.


Kterým produktům s minerálními oleji byste se měli raději vyhýbat?

Všechny kosmetické přípravky dostupné v EU jsou bezpečné a lze je bezpečně používat.

Co jsou MOAH? A jsou bezpečné?

MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) jsou aromatické uhlovodíkové sloučeniny. Z minerálních olejů se odfiltrovávají během procesu výroby a rafinace. Určité množství ale v olejích může zůstat, a to i po důkladném vyčištění. MOAH ale nejsou nebezpečné. Minerální oleje, které ještě obsahovaly zbytky aromatických uhlovodíkových sloučenin, byly znovu testovány a nebylo u nich nalezeno žádné potenciální riziko.


Co jsou MOSH? A jsou bezpečné?

Minerální oleje používané v kosmetických prostředcích jsou z chemického hlediska nasycené uhlovodíky, známé také jako MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons). V rámci přípravy kosmetických přípravků jsou ale veškeré minerální oleje a vosky důkladně čištěny. Díky tomu jsou jakákoli zdravotní rizika vyloučena, a to včetně karcinogenního potenciálu.