Svět se točí kolem naší pokožky

Pečovat o pokožku znamená i pečovat o svět kolem nás. Protože všechno, co má dopad na naši planetu, se dřív nebo později odrazí na našem zdraví i naší pokožce. A proto stejně jako NIVEA respektuje přirozenou rovnováhu lidského organismu a lidské pokožky, respektuje také přírodu a její harmonii. Právě s tím souvisí náš závazek udržitelnosti a naše snahy se v této oblasti neustále zlepšovat.

Snažíme se využívat co nejvíce surovin z obnovitelných zdrojů. Ne vždy je ale přírodní zdroj ten nejudržitelnější a tedy nejvhodnější. Proto jej občas nahrazujeme syntetickými zdroji, je-li to k přírodě šetrnější. 

Omezit, znovu použít, recyklovat. Taková je naše filozofie balení. Chceme minimalizovat množství jednorázových obalů, proto neustále vylepšujeme výrobní metody a obaly, které jsou nejen znovu použitelné, ale také šetří emise, suroviny a energii. 

Bedlivě dohlížíme na to, aby se s každým, kdo se podílí na tvorbě NIVEA produktů, zacházelo tak, jak má: s láskou, respektem a péčí.

Sledujte naši cestu, kdy se snažíme co nejpečlivěji naslouchat naší pokožce i planetě. To proto, abychom vytvořili péči o pleť, které bude v harmonii s vámi, ale i s přírodou. 

Jít zpět

Naše zdroje

UDRŽITELNOST OD PRVNÍHO MOMENTU

Aby vznikly dobré věci, jsou potřeba dobré zdroje. Proto značka NIVEA dbá na to, aby všechny používané suroviny pocházely z udržitelných zdrojů, pokud je to možné. Naše výzkumné týmy každý den hledají nové alternativní zdroje a suroviny, které snižují dopad výroby na životní prostředí.  

ZDROJE SI PEČLIVĚ VYBÍRÁME

Ačkoliv máme standardy nastavené vysoko, drtivá většina našich dodavatelů je splňuje a my jim k tomu i aktivně pomáháme. Všechny naše sociální a environmentální požadavky máme navíc přehledně uvedené v kodexu chování dodavatelů.

Zapojili jsme se do boje proti odlesňování. Proč? Protože chceme chránit biologickou rozmanitost naší planety i naše klima. Věděli jste, že odlesňování je jedním z největších viníků toho, že se mění klima? Bez lesů také ztratí mnoho zvířat svůj domov a Země postupně přijde o své „zelené plíce“. V rámci našeho boje proti odlesňování proto při výrobě obalů používáme papír certifikovaný organizací Forest Stewardship Council (FSC) a do roku 2020 plánujeme používat výhradně FSC certifikovaný nebo recyklovaný papír. A žádný jiný.
Papírové krabičky denního a nočního krému NIVEA Naturally Good jsou 100% recyklovatelné a vyrobené z certifikovaného papíru FSC

Všechny naše aktivity v této oblasti navíc aktivně propagujeme. Aby všichni lidé na planetě věděli, že naše Země je stejně citlivá a jemná jako naše pokožka.

UDRŽITELNÉ ZDROJE PALMOVÉHO OLEJE

Deriváty palmového oleje se používají téměř u 70 % kosmetických výrobků. Setkáte se s ním i u několika produktů NIVEA. Nejčastější úskalí, které se s palmovým olejem pojí, je kácení deštných pralesů. Lidé lesy kácí, aby vznikl další prostor pro pěstování olejnatých palem. My však věříme, že palmový olej lze získávat i udržitelným způsobem, aniž by kvůli němu musely být káceny pralesy. Lidé se nás také často ptají, zda není možné nahradit palmový olej jiným rostlinným olejem. Bohužel, alternativa k palmovému oleji by byla méně udržitelná. K pěstování surovin pro jakýkoli jiný druh oleje by totiž bylo zapotřebí mnohem více půdy.

Proto se zaměřujeme na používání pouze udržitelného palmového oleje, a to v celém našem dodavatelském řetězci. Společnost Beiersdorf je navíc součástí aktivity Round Table on Sustainable Palm Oil (RSOP) a organizace Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP)

Na základě našeho mezinárodního plánu „Palm Sustainability Roadmap“ jsme se rozhodli pro získávání palmového oleje pouze od certifikovaných dodavatelů. S tím se pojí naše podpora rozšíření certifikačních kritérií FONAP pro udržitelnější palmový olej. Mezi tato kritéria patří například snížení emisí skleníkových plynů či zákaz palmových plantáží na rašeliništích.

A co je naším cílem? Do roku 2020 chce společnost Beiersdorf získávat veškerý palmový olej pouze z udržitelných zdrojů. Do roku 2018 se nám podařilo pokrýt 63 % z celkového množství spotřebovaného palmového oleje a věříme, že náš cíl se nám podaří splnit! 

V roce 2018 jsme poprvé zúčastnili programu Carbon Disclosure Project a získali v něm hodnocení A. To především za naši snahu bojovat proti odlesňování deštných pralesů. 

VYBÍRÁME NEJUDRŽITELNĚJŠÍ ZDROJE

Ať už jde o obnovitelné, přírodní nebo syntetické suroviny: pro značku NIVEA bude vždy na prvním místě při jejich získávání bezpečnost, kvalita a udržitelnost.

NIVEA často dává přednost přírodním a přirozeně získaným ingrediencím, které podporují přirozenou funkci pokožky. Jedním z důvodů je i to, že jsou tyto zdroje obnovitelné a velké množství z používaných surovin je schopno samo regenerovat – například slunečnicový vosk nebo řepkový olej, které se používají při výrobě balzámu na rty, pochází z polí, která každý rok kvetou. 

Někdy však může být pro naši planetu i pokožku lepší sáhnout po syntetickém materiálu. Tyto ingredience často bývají čistší a konzistentnější kvality. Navíc při vytvoření látky v laboratoři nezabíráte pole pěstováním surovin za kosmetickým účelem. Místo toho jej můžete využít k pěstování potravin. 

Ještě se dozvíte: Značka NIVEA ingredience vybírá velmi pečlivě – zdraví a bezpečnost pokožky je pro nás vždy na prvním místě.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PŘÍRODNÍMI INGREDIENCEMI A INGREDIENCEMI PŘÍRODNÍHO PŮVODU?

Přírodní ingredience, jako například esenciální oleje, se vyrábějí přímo z přírodních surovin a získávají se pomocí fyzikálních procesů (například destilací)  nebo pomocí jiných postupů přípravy včetně těch tradičních (např. extrakce pomocí rozpouštědel), a to bez úmyslné chemické modifikace.


Oproti tomu ingredience přírodního původu, jako je například kokosový olej, jsou ještě před tím, než se dostanou do našich složení, zpracovány - např. mastný alkohol. A nejčastěji se získávají pomocí chemických či biologických procesů.


SPRÁVNOU CESTOU VZNIKAJÍ SPRÁVNÉ VĚCI

Pro vaši pokožku chceme jen to nejlepší, proto investuje spoustu času do vývoje receptur, které o pokožku pečují a jsou pro ni šetrné a bezpečné. Také však dbáme na to, aby byly šetrné nejen k pokožce, ale i k naší planetě. 

Náš závazek chránit naši planetu se samozřejmě vztahuje i na samotnou výrobu produktů. Proto se snažíme snižovat stopu CO2, šetříme energii, zajišťujeme vhodné pracovní podmínky pro všechny, kdo se podílejí na výrobě NIVEA produktů.

Tvorba NIVEA produktů je něco, co spojuje tisíce lidí po celém světě. Proto nám velmi záleží na tom, aby se všem dostávalo dobrých podmínek a slušného jednání. Na základě toho jsme vytvořili vlastní Kodex chování pro dodavatele, který stanovuje vysoké standardy nejen pro dodavatele, ale i pro subdodavatele. Zavázali jsme se k ochraně lidských práv. Netolerujeme nucenou ani dětskou práci, korupci nebo diskriminaci v našich provozech ani v dodavatelském řetězci. U nás věříme, že společný cíl pomoci naší planetě je výborná příležitost k vytvoření pozitivně naladěného kolektivu. 

NAŠE ZÁVAZKY VE SPOTŘEBĚ ENERGIE

Mimo jiné jsme se zavázali také ke snížení emisí CO2. Do roku 2025 chceme snížit naše emise CO2, které souvisejí s energií, o 70 % oproti roku 2014. A to platí pro každý náš produkt! Začali jsme revizí energetické infrastruktury ve všech našich výrobních zařízeních, která stále používají energii z konvenčních zdrojů. Na konci roku 2018 se nám povedlo tyto emise snížit o 59 %! Veškerá zařízení, u kterých to bylo možné, jsme přeměnili na obnovitelné zdroje energie, a to včetně výrobních center v Německu a Španělsku. Do roku 2020 plánujeme používat energii z obnovitelných zdrojů ve všech našich výrobních centrech, což povede ke značnému snížení emisí a skleníkových plynů.


OMEZENÍ ODPADU

ODPAD JE ZDROJ!

NIVEA si na záda naložila velké břemeno, když se zavázala k heslu "Už žádný odpad neskončí na skládce!". ALE... nám se ho skutečně daří téměř na 100 % naplňovat! Žádný ze zavedených výrobních provozů neprodukuje odpad, který končí na skládce. Veškerý odpad se buď recykluje, nebo se spaluje za účelem výroby tepla a elektřiny. Všechen náš odpad se tedy přemění v nový materiál nebo se stane zdrojem energie. 

SNÍŽENÍ ODPADU ŠETŘÍ ZDROJE

(Ne)ukládání odpadu na skládky je jen malá část toho, co pro životní prostředí znamená snížení množství odpadu. Neustále pracujeme i na dalším zlepšování našich výrobních procesů. A děláme maximum pro minimalizaci odpadu a materiálu. Příkladem může být naše ikonická plechovka NIVEA. Dříve jsme k její výrobě používali velké obdélníkové hliníkové plechy, ze kterých jsme odřízli plechové strany, vršek a dno. Koncem roku 2017 jsme však náš výrobní proces změnili a přešli jsme na předem nařezané hliníkové díly. Díky tomu ušetříme 54 gramů hliníkového odpadu na jeden list, tedy 14 tun hliníku ročně. Méně spotřebovaného materiálu znamená také méně odpadu k recyklaci a méně paliva pro přepravu. 


BALENÍ

FILOZOFIE UDRŽITELNÉHO BALENÍ

Balení je to první, co spotřebitel vidí, když si kupuje náš produkt. Už v roce 2009 jsme začali zařazovat ekologické obaly. Ty udržují NIVEA výrobky v bezpečí, avšak nevzniká z nich žádný odpad, protože se dají recyklovat.

MÉNĚ JE VÍCE

Použitím menšího množství materiálu na naše obaly šetříme cenné zdroje a předcházíme plýtvání. Například naše krémy na ruce: Když jsme v roce 2016 přešli na odlehčená víčka, ušetřili jsme v prvním roce zhruba 50 tun polypropylenu. Už v roce 2013 jsme uvedli na trh speciání obaly, které najdete například u tekutých mýdel. Naplněním vašeho tektutého mýdla z tohoto obalu místo nákupu originální lahve ušetříte až 75 % odpadu! 

RECYKLACE: NEKONEČNÝ KOLOBĚH

Říká vám něco pojem oběhová ekonomika? Právě o tu se totiž značka NIVEA snaží tím, že využíváme recyklované a recyklovatelné materiály. Díky tomu přispíváme k cíli společnosti Beiersdorf: Dosáhnout podílu 25 % recyklovaného materiálu v plastových obalech do roku 2025 v rámci celé Evropy. V rámci tohoto cíle usilujeme o 100% recyklovatelné, kompostovatelné či znovu použitelné obaly NIVEA do roku 2025! 


PO POUŽITÍ

RESPEKTUJEME OCEÁNY

Záleží nám na tom, aby naše výrobky měly co nejmenší dopad na životní prostředí. V roce 2013 jsme se rozhodli, že budeme postupně zbavovat mikročástic, které se vyrábí z polyethylenu. A o dva roky později? Všechna naše složení jsou bez mikročástic. Ale my tím nekončíme. Naším cílem je, aby všechny sprchové gely a šampony NIVEA byly do roku 2020 bez mikroplastů, a to dle definice Programu OSN pro životní prostředí. Abychom toho co nejdříve dosáhli, eliminovali jsme ze sprchových gelů a šamponů polymery, které fungovaly jako kalidla

A co je další v pořadí? Do roku 2020 plánujeme odstranit všechen nylon, který je obsažený například v krémech. 

Oxybenzon ani ethylhexyl metoxycinamát v našich opalovacích  krémech nenajdete. Tyto chemické látky jsou podezírány z vážného dopadu na korálové útesy, a proto se jim značka NIVEA vyhýbá. Naše sluneční kosmetika je zároveň v souladu s havajským zákonem přijatým v roce 2018, který stanovuje zákaz používání těchto látek ve výrobcích proti slunečnímu záření.

MIKROPLASTY

Diskuze na téma mikroplasty je velmi ošemetná, jelikož dodnes neexistuje přesná definice pojmu "mikroplast". Avšak nejčastěji mikroplasty chápeme jako pevné a ve vodě nerozpustné plastové částice, které měří 5 milimetrů nebo méně a nejsou biologicky rozložitelné. Společnost Beiersdorf se řídí definicí UNEP: Programu OSN pro životní prostředí, a spoléháme na vědecky podložené informace. 

Věděli jste, že syntetické textilie patří mezi hlavní zdroje mikroplastů v našich oceánech? Oproti tomu výrobky pro péči o tělo tvoří pouze 2 % tohoto odpadu. I přesto se NIVEA a Beiersdorf rozhodli, že je potřeba radikálně snížit množství mikroplastů ve všech produktech, a tak postupně nahradili mikročástice bezpečnými alternativami, které nemají negativní dopad na životní prostředí. 

V minulosti jsme mikročástice využívali vcelku hojně, našli byste je například ve sprchových gelech či peelingu. Avšak v roce 2013 jsme si řekli dost, a rozhodli jsme se, že polyethylenové částečky nahradíme ekologickými alternativami.  A tak jsme i udělali. Od roku 2015 žádný z našich produktů neobsahuje mikročástice. Místo nich používáme celulózu, oxid křemičitý a ricinový vosk. Celulóza je biologicky rozložitelný materiál, který se přirozeně vyskytuje v rostlinných vláknech. Oxid křemičitý je svým složením podobný křemennému písku a ricinový vosk je přírodní, biologicky rozložitelná surovina se strukturou podobnou vosku. 

Eliminací to však neskončilo. My totiž intenzivně pracujeme na úplném nahrazení mikroplastů, které používáme k tomu, aby naše produkty byly neprůhledné. 

A jaký je náš cíl? Změnit složení všech našich sprchových gelů tak, aby v roce 2020 neobsahovaly žádné mikročástice. Současně nahradíme nylonové přísady, které používáme ke zlepšení textury bezoplachových výrobků, mezi něž patří například krémy. Produkty bez mikroplastů jsou pro nás hlavní prioritou a my slibujeme, že tohoto cíle dosáhneme! 

SYNTETICKÉ POLYMERY

Věděli jste, že kosmetické přípravky a výrobky pečující o tělo mohou obsahovat syntetické polymery, které jsou často označovány také jako "tekuté plasty"? O těchto polymerech se v některých zemích začalo mluvit jako o mikroplastech, v mnoha věcech se však od mikroplastů liší. Podle nejnovějších výzkumů, které byly prováděny například Programem OSN pro životní prostředí, nejsou tyto polymery součástí problému znečišťování vody plasty. My však budeme nadále podporovat výzkum dopadu polymerů na životní prostředí a raději budeme používat spíše biopolymery, které mají stejné účinky a je u nich potvrzeno, že nemají negativní dopad na naši planetu.