Přihlášením k odběru newsletteru NIVEA Baby prohlašujete, že souhlasíte s tím, abychom prováděli zpracování Vašich osobních údajů dle tohoto dokumentu (dále jen „politika NIVEA Baby“). Pro úplné informace o přístupu společnosti Beiersdorf ke zpracování osobních údajů si prosím přečtěte Politiku ochrany soukromí, která je dostupná zde (dále jen „politika“).

 

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále také jako „společnost Beiersdorf“).
Úplné kontaktní údaje správce a případně pověřence, pokud bude tento jmenován, jsou uvedeny v politice.

 

Účel

Zpracování je prováděno za účelem zasílání newsletteru NIVEA Baby, tedy pro provádění přímého marketingu k podpoře značky NIVEA Baby. Newsletter NIVEA Baby obsahuje individuálně uzpůsobený obsah, informace o novinkách, nabídkách a další informace o značce NIVEA a NIVEA Baby a o dalších značkách společnosti Beiersdorf (např. Labello). V newsletteru NIVEA Baby vám budeme zasílat individuálně přizpůsobenou reklamu na naše výrobky a služby, případně nabídky k účasti v kampaních, jako jsou spotřebitelské soutěže nebo testování produktů.

Tento účel zpracování zahrnuje následující operace:

  • Zařazení do databáze NIVEA Baby;
  • Zasílání obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb správce a třetích osob z oblasti kosmetiky a péče o tělo všemi prostředky dle sdělených kontaktních údajů, včetně elektronických prostředků komunikace;
  • Zasílání vybraných obchodních sdělení s tím, že za účelem sestavení preferovaných nabídek budeme vyhodnocovat Vaše chování na našich webových stránkách, Váš věk, pohlaví, stáří dítěte (to vše za účelem volby vhodných produktů NIVEA Baby);
  • Vyhodnocení reakcí na newsletter NIVEA Baby.

 

Rozsah

Rozsah takto zpracovávaných údajů je jméno a příjmení rodiče, který se k newsletteru přihlašuje, pohlaví rodiče, e-mail rodiče, údaj o (předpokládaném) datu narození dítěte/dětí. 
Při využívání newsletteru NIVEA Baby dochází také k vyhodnocení a uchování Vašich aktivit pro volbu vhodných témat newsletteru (profilování).

 

Právní titul, doba zpracování

Právním titulem pro zpracování je Váš souhlas, který je dobrovolný a informovaný a může být kdykoliv odvolán.
Můžeme rovněž podat kdykoliv námitky proti zpracování za účelem provádění přímého marketingu.
Doba zpracování je doba neurčitá, nejdéle do odvolání souhlasu či podání námitek.
Souhlas můžete odvolat v každém obchodním sdělení nebo způsoby dle politiky.

 

Příjemci a zpracovatelé

Příjemci a zpracovatelé jsou uvedeni v politice.

 

Práva

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, přenositelnost a další práva uvedená v politice. Máte rovněž právo podat jakoukoliv žádost na e-mail nebo způsobem dle politiky. 
Jste oprávněni podat stížnost dozorovému orgánu pro zpracování osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.