Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ!

Pro nás není důležitá pouze péče o Vaši pokožku a její ochrana. Velkou váhu přikládáme i ochraně Vašich osobních údajů. Respektujeme proto Vaše soukromí a byli bychom rádi, kdybyste nám v tomto ohledu mohli důvěřovat, pokud jde o ochranu údajů, stejně jako když jde o péči o pokožku. Vždy Vás transparentním způsobem informujeme o tom, na co Vaše údaje potřebujeme a zda a jak dlouho je budeme uchovávat.

Obsah

Politika ochrany soukromí

1. Obecné informace

1.1. Zpracování osobních údajů
1.2. Správce
1.3. Práva subjektu údajů
1.4. Příjemci (obecné informace)

2. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů během návštěvy naší webové stránky

2.1 Hosting
2.2 Přihlašovací funkce
2.2.1 Centralizovaný přihlašovací profil
2.2.2 Sociální login
2.3 Hodnocení a recenze
2.4 Cookies/Nástroje
2.4.1 Consentmanager CMP – platforma pro získávání souhlasů
2.4.2 Beiersdorf Simplicity
2.4.3 Google Analytics
2.4.4 Google Ads
2.4.5 Inzertní funkce Google Analytics
2.4.6 Adform
2.4.7 Facebook Custom Audiences/vlastní publikum (webové stránky)/konverze Facebooku („Facebook Pixel“)
2.4.8 Kde nakoupit (Swaven)

2.4.9 Sociální pluginy
2.4.10 YouTube-Videa
2.4.11 Google Tag Manager
2.4.12 Chatbot (Loyjoy)
2.4.13 Live Chat (uživatelský chat)
2.4.14 Seznam Remarketing 
2.4.15 Friendly Captcha
2.4.16 Pinterest Pixel
2.4.17 Floodlight activities/ DV360
2.4.18 Google Campaign Manager
2.4.19 TikTok Pixel


3. Další nabízené služby (online a offline), účely zpracování

3.1 Kontaktování/Komunikace/Spolupráce
3.2 Newsletter
3.3 Kampaně (např. soutěže, testování)
3.4 Věrnostní program NIVEA klub
3.5 Poštovní zásilky
3.6 Výzkumy
3.7 Kontaktování prostřednictvím telefonní linky pro dotazy
3.8 Užití fotografií z akcí
3.9 Oprávněný zájem správce na ochraně svých práv

4. Námitky/odvolání souhlasu a uplatnění dalších práv

5. Závěrečné informace


OBECNÉ INFORMACE

1. Obecné informace

Účelem této politiky ochrany soukromí (dále jen jako „politika“) je poskytnout Vám informace ohledně zpracování osobních údajů při užívání naší webové stránky a využívání souvisejících služeb. 
Webovou stránkou se rozumí stránka www.nivea.cz, jejímž provozovatelem je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Radlická 354/107b, Radlice, 150 00 Praha 5 (dále také jako „my“ nebo „Beiersdorf“).

 

1.1. Zpracování osobních údajů

Osobními údaji (zkráceně také jako data nebo údaje) ve smyslu článku 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.
Zpracování probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchování je elektronické. 

 

1.2. Správce

Zodpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR je správce, kterým je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Radlická 354/107b, Radlice, 150 00 Praha 5 (viz. imprint)

Kontaktní údaje správce jsou:

  • Telefonní číslo: + 420 840 022 333
  • Elektronická adresa: info(at)nivea.cz
  • Adresa: Radlická 354/107b, Radlice, 150 00 Praha 5

Některé specifické aktivity zpracování osobních údajů mohou probíhat také pod odpovědností jiných správců. V takovém případě je informace popsána u konkrétní aktivity.

 

1.3. Práva subjektu údajů

Coby subjekt dotčený zpracováním osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva dle článku 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup;
  • právo na opravu a výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů; a 
    právo vznášet námitky. 

Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Více o právech a způsob jejich uplatnění naleznete v článku 4 této politiky.

V některých případech Vás pro uplatnění Vašeho práva můžeme požádat o identifikaci, resp. prokázání, že se jedná o Vás. Více informací o zpracování Vašich údajů, které probíhá, pokud se na nás obrátíte, naleznete v odstavci 3.1 této politiky.

 

1.4. Příjemci (obecné informace)

Kromě příjemců, kteří jsou uvedeni v odstavci o příjemcích každé části níže, předáváme shromážděné údaje příslušným interním oddělením ke zpracování a dalším přidruženým společnostem v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb, smluvním zpracovatelům v souladu s potřebností pro daný účel. 

 

Pokud je to nutné, užívá Beiersdorf ke zpracování tyto kategorie zpracovatelů: 

Přepravní společnosti
Marketingové společnosti
Účetní společnosti
Auditorské společnosti
Společnosti poskytující právní služby
Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním
Společnosti poskytující IT služby
Společnosti zabývající se internetovým marketingem
Společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů
Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů
Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací
Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci 

 

Údaje také předáváme následujícím příjemcům:

-Poskytovatelé platformy/hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o odpovídající ochraně, se uplatní takové rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

-Poskytovatelé analytických služeb budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje konkrétní rozhodnutí o odpovídající ochraně, se pak také aplikuje dané rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

-Poskytovatelé služeb IT podpory budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje konkrétní rozhodnutí o odpovídající ochraně, se pak také aplikuje dané rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2. 
Orgány dozoru: V případě, že to vyžaduje právní povinnost, mohou být údaje, které jsou pro splnění povinnosti nutné, předány orgánům dozoru nebo jiným oprávněným autoritám, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (plnění právní povinnosti).

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BĚHEM NÁVŠTĚVY NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BĚHEM NÁVŠTĚVY NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Během návštěvy a užívání naší webové stránky již shromažďujeme osobní údaje. V této sekci naleznete více informací o procesech a nástrojích specifických pro web, zejména od externích partnerů. Další informace o procesech, které se mohou vyskytnout i v offline kontextu, naleznete v části 3.

 

2.1 Hosting

 

Účel/Informace:

Když navštěvujete a využíváte naši webovou stránku pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naši webovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost.

Používané cookies: typ A. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

-Poskytovatelé platformy/hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti, se rozhodnutí o přiměřenosti rovněž vztahuje. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

-Poskytovatelé služeb IT podpory budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje konkrétní rozhodnutí o odpovídající ochraně, se pak také aplikuje dané rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz: Výmaz souborů o připojení se k webu probíhá po sedmi dnech.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. (oprávněný zájem)

 

2.2 Přihlašovací funkce

 

Tato webová stránka poskytuje různé přihlašovací funkce popsané dále.

 

2.2.1 Centralizovaný přihlašovací profil

 

Účel/informace:

Tato webová stránka vám může poskytnout centralizovaný přihlašovací profil, pokud je tato funkce na této webové stránce aktivována a obsahuje samostatný souhlas během procesu registrace: Při registraci vám společnost Beiersdorf AG poskytuje možnost vytvořit si účet s heslem (přihlašovací profil) . Tento přihlašovací profil bude vytvořen v centralizované databázi přihlašovacích profilů značky a ověří, že jste platným vlastníkem účtu a/nebo emailové adresy. Tato přihlašovací databáze je obecně připojena pouze ke službě, do které se registrujete, a zpracovává pouze ověřovací část vašeho přihlašovacího profilu. Přihlašovací profil bude proto předán příslušné místní společnosti Beiersdorf, pro kterou službu požadujete.

Pokud požadujete další služby jiné společnosti Beiersdorf (např. registrace přihlašovacího profilu pro web v jiné zemi), váš přihlašovací profil vč. hesla lze volitelně znovu použít pro vaši požadovanou službu v rámci jedné značky.

Použité soubory cookie: Typ A. Více informací naleznete v části „Cookies/Nástroje“.

Správce:

Za centralizovaný profil odpovídá Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529, Hamburk, Německo.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Dataprotection[at]Beiersdorf.com nebo na poštovní adrese správce k rukám „pověřence pro ochranu osobních údajů“.

Příjemci:

Poskytovatel platformy/hostingu. Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně, se rovněž vztahuje toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Váš přihlašovací profil bude automaticky smazán, jakmile smažete svůj účet na registrovaném webu, pokud to není v rozporu s naší právní povinností anebo nastaveným oprávněným zájmem. V případech, kdy jste pomocí tohoto přihlašovacího profilu registrováni k více než jednomu účtu místní značky, bude váš přihlašovací profil smazán, jakmile budou smazány vaše účty místní značky. K automatickému smazání účtů místních značek obecně dochází po 24 měsících nečinnosti.
V případě, že jste vytvořili pouze tento přihlašovací profil bez registrace k účtu místní značky, bude tento přihlašovací profil do jednoho dne automaticky smazán.

Právní základ:

Článek 6 (1) a) GDPR (souhlas; centralizovaný přihlašovací profil)

 

2.2.2 Sociální login

 

Účel/informace:

Pro registraci a přihlášení ke svému účtu máte také možnost autentizace za pomoci Vašeho stávajícího profilu na jedné z následujících sociálních sítí Facebook, X, Apple nebo Google a nakonec se zaregistrovat nebo přihlásit.

Za tímto účelem naleznete na registrační stránce nebo přihlašovací stránce odpovídající symboly příslušných sociálních sítí podporovaných naším webem. Před navázáním připojení k sociálním sítím musíte výslovně souhlasit s níže popsaným zpracováním a přenosem údajů:

Kliknutím na příslušný symbol se otevře nové vyskakovací okno, do kterého se musíte přihlásit svými přihlašovacími údaji k sociální síti. Po úspěšném přihlášení vás poskytovatel sociální sítě informuje, které údaje nám budou předány k ověření v rámci procesu registrace nebo přihlášení. Pokud jste s tímto přenosem dat souhlasili, vyplní se námi požadovaná pole pro registraci předávanými údaji. Údaj, který potřebujeme pro registraci nebo přihlášení, je vaše e-mailová adresa.

Pouze po vašem výslovném souhlasu s použitím přenášených a požadovaných údajů budou vaše údaje uloženy a použity pro účely uvedené v této Politice ochrany soukromí. Mezi vaším účtem vytvořeným u nás a vaším účtem na odpovídající sociální síti neexistuje žádné spojení mimo proces ověření.

Aby bylo možné provést proces ověření registrace a přihlášení, je vaše IP adresa předána příslušnému poskytovateli sociální sítě. Nemáme žádný vliv na účel a rozsah shromažďování údajů a na další zpracování údajů příslušnými poskytovateli sociálních sítí.

Správce:

V případě, že je tato funkce poskytována v rámci funkce centralizovaného přihlašovacího profilu: Za tuto funkci sociálního přihlášení odpovídá Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529, Hamburk, Německo.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Dataprotection[at]Beiersdorf.com nebo na poštovní adrese správce k rukám „pověřence pro ochranu osobních údajů“. Pro všechny ostatní případy správcem osoba dle článku 1.2 výše.

Příjemci/Zdroje:

Hlavní poskytovatelé služeb:

-Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko
-X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
-Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
-Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se také aplikuje toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu vodst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Vymazání:

Za vymazání odpovídají hlavní poskytovatelé služeb.

Právní základ:

Článek 6 (1) a) GDPR (souhlas).

 

2.3 Hodnocení a recenze

 

Účel/informace:

Uživatelé mohou mít možnost zasílat hodnocení a recenze produktů, procesů nebo jiná hodnocení v rámci nabídky webových stránek v souladu s podmínkami použití. Budeme proto shromažďovat údaje, které jste nám poskytli při odeslání obsahu prostřednictvím hodnocení a recenzí.

V případě, že tento web vyžaduje zvláštní souhlas pro citlivé údaje, budeme zpracovávat také zvláštní kategorie osobních údajů (např. prostřednictvím obrázků nebo popisu obsahu) o vašem zdraví nebo údajích prozrazujících rasový či etnický původ, zejména v recenzích na produkty vhodné pro kožní problémy.

Je naším oprávněným zájmem, aby uživatelé mohli vyjádřit svůj bezplatný názor na produkty a aby se tyto recenze mohly objevit na webových stránkách třetích stran pod pseudonymem.

Údaje, které nám poskytnete, používáme k tomu, abychom publikovali a udržovali vaši recenzi a hodnocení na našich webových stránkách v souladu s našimi podmínkami použití. Vaše recenze bude zveřejněna s vaší přezdívkou/pseudonymem. Recenze mohou být před zveřejněním zkontrolovány, a to pro ověření, že jsou v souladu s podmínkami použití. Vyhrazujeme si právo smazat komentáře, pokud jsou třetími stranami namítány jako nezákonné. Více informací naleznete v našich podmínkách použití.

Vaše poskytnuté údaje používáme také v rámci našeho oprávněného zájmu, abychom zajistili, že vaše recenze nebude založena na podvodném chování, automatických programech nebo botech. Je tedy možné, že obdržíte ověřovací e-mail pro ověření vaší e-mailové adresy.

V souvislosti s vaší recenzí můžete obdržet e-maily (např. potvrzení o schválení/zamítnutí recenze, komentář k vaší recenzi). Kdykoli máte možnost se odhlásit od příjmu takových zpráv prostřednictvím odkazu v těchto e-mailech.

Cookie/Nástroje: Typ A. Více informací naleznete v části „Cookies/Nástroje“.

Příjemci:

- Poskytovatel platformy/hostingu
- Poskytovatel spotřebitelských služeb
-  Poskytovatel služeb prevence podvodů (pro zveřejnění na webových stránkách třetí strany).

- Webové stránky třetích stran:

Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se rovněž aplikuje toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu vodst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Smazání/odvolání souhlasu/námitka:

Osobní údaje uživatelů budou vymazány nebo anonymizovány po vyřízení žádosti na výmaz. Publikované recenze obvykle zůstanou viditelné pod zveřejněnou přezdívkou/pseudonymem, pokud nepožádáte o smazání samostatně.

Právní základ:

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s čl. 9 odst. 2 GDPR (souhlas)
Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem)

 

2.4 Cookies/Nástroje

 

Kromě shora uvedených údajů jsou na Vašem počítači během Vaší návštěvy a užívání naší webové stránky ukládány data, cookies nebo jiné technologie jako pixely (dále jen „cookies“ anebo „cookies/nástroje“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané Vaším prohlížečem na Vašem zařízení pro účely uložení určitých informací nebo obrazových souborů, jako jsou pixely. Až příště navštívíte naši webovou stránku na stejném zařízení, budou informace uložené v cookies posouzeny na Vašem zařízení a následně předány buď na naši webovou stránku (dále jen „vlastní cookies“ anebo „cookies první strany“) nebo na jinou webovou stránku, k níž cookies patří (dále jen „cookies třetích stran“).

Prostřednictvím uložených a vrácených informací příslušná webová stránka může poznat, že jste ji již dříve otevřeli a navštívili ji prostřednictvím prohlížeče, který na tomto zařízení používáte. Tyto informace využíváme, abychom byli schopni danou webovou stránku optimálním způsobem vytvořit a zobrazit, v souladu s Vašimi preferencemi. V tomto ohledu je na Vašem zařízení identifikován pouze samotný soubor cookie. Nad rámec shora uvedeného budou osobní údaje ukládány pouze s Vaším výslovným souhlasem nebo bude-li to nezbytně nutné, abyste mohli využívat službu, která je Vám v této souvislosti nabízena a která je Vámi využívána.

Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

Typ A: Technické cookies – pro zajištění požadované služby. (Není nutný souhlas podle zákona o elektronických komunikacích a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích 2002/58 ES).

Typ B: Funkční a Výkonnostní– Nástroje pro měření výkonu/atraktivity našich webových stránek a pro poskytování dalších dodatečných (personalizovaných) funkcí.

Typ C: Marketing – Nástroje napříč weby pro marketingové profilování založené na chování uživatelů.

Více informací o nastavených a užívaných typech cookies naleznete v popisu nástrojů implementovaných na našich webových stránkách v této politice o ochraně soukromí.
Prosím vezměte na vědomí, že veškeré zmíněné nástroje nemusí být nutně používány nepřetržitě.

 

2.4.1 Consentmanager CMP – Platforma pro získávání souhlasů

 

Účel/Informace:

Tato webová stránka používá nástroj pro správu souhlasu „Consentmanager“ (www.consentmanager.net) k získání souhlasu se zpracováním osobních údajů a používáním cookies nebo jiných podobných nástrojů. S pomocí „Consentmanager“ máte možnost udělit souhlas s určitými funkcemi našich webových stránek, např. pro účely integrace externích prvků, integrace streamovaného obsahu, statistické analýzy, měření a personalizované reklamy. S pomocí „Consentmanager“ můžete udělit nebo odmítnout svůj souhlas pro všechny nebo jednotlivé účely nebo funkce. Nastavení, které jste provedli, lze také následně změnit. Účelem integrace „Consentmanager“ je nechat uživatele našich webových stránek rozhodovat o výše uvedených funkcích a v rámci dalšího využívání našich webových stránek nabídnout možnost změny již provedených nastavení. Pomocí „Consentmanager“ se zpracovávají osobní údaje a informace z Vašich koncových zařízení, jako je IP adresa. 
Zpracováním údajů nám consentmanager pomáhá plnit naše zákonné povinnosti (např. povinnost poskytnout důkazy). Naše zájmy při zpracování spočívají v ukládání uživatelských nastavení a preferencí s ohledem na používání cookies a dalších funkcí. „Consentmanager“ ukládá data tak dlouho, dokud je uživatelské nastavení aktivní.

Poskytnutí vašich osobních údajů je vyžadováno pro plnění smlouvy nebo situace obdobné smlouvě. Nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Pokud nebudou vaše osobní údaje poskytnuty, nemůžete popisovanou službu využívat.

Cookies/nástroje: typ A. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavním poskytovatelem služeb je Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz:

Údaje budou vymazány po 13 měsících. Výběr, který jste provedli (souhlas/nastavení), bude uložen po dobu jednoho roku a lze jej prostřednictvím Nastavení Cookie. Nastavení Cookie je dostupné v zápatí úvodní stránky. Svou volbu můžete vždy smazat odstraněním souborů cookie v prohlížeči.

Právní základ:

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (situace podobná plnění smlouvy)
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem na prokázání plnění právní povinnosti)

 

2.4.2 Beiersdorf Simplicity

 

Účel/informace:

Tato stránka používá naše vlastní zařízení k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Pomáhá nám zajistit správné fungování webu zejména kontrolou funkčnosti webu (např. pro zjištění problémů s navigací webu nebo zajištění dostatečné kapacity serveru). Získané statistiky nám také umožňují vylepšovat naše webové stránky a učinit je pro vás jako uživatele zajímavějšími. Vaše IP adresa bude automaticky anonymizována.

Soubory cookie/nástroje: Typ B. Další informace naleznete v části „Cookies“.

Příjemci:

Poskytovatel platformy/hostingu

Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Pro třetí země, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se rovněž aplikuje toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu vodst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Smazání/odvolání souhlasu:

Shromážděné osobní údaje budou po jednom dni vymazány. Vaše IP adresa bude okamžitě anonymizována. Tento nástroj můžete deaktivovat prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky. 

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) 

 

2.4.3 Google Analytics

 

Účel/Informace

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Nastavení Google Analytics námi bylo změněno pouze na měřící funkce, pokud nebyl udělen separátní souhlas pro další marketingové/reklamní funkce.

Google Analytics využívá specifickou formu souboru cookie, který je uložen na Vašem počítači a umožňuje analýzu toho, jakým způsobem užíváte naši webovou stránku. Soubory cookies nastavené Google Analytics jsou cookies první strany, což znamená, že údaje hodnoty cookies budou odlišné pro každého zákazníka (tzn. není zde jednotné identifikační číslo cookies Google Analytics pro všechny weby). Informace o Vašem užívání této webové stránky generované tímto souborem cookie jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech amerických a tam i uchovávány.

Google Analytics se používá pouze s anonymizací IP adres. IP adresy jsou ve výchozím nastavení společností Google a navíc námi anonymizovány. 

Společnost Google tyto informace využívá v našem zastoupení k analýze toho, jak užíváte tuto webovou stránku, a to pro potřeby reportingu o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu.

Používáme Google Analytics k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Získané statistiky můžeme využít ke zlepšení naší nabídky a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Kromě toho získáváme informace o funkčnosti našich stránek (například pro zjištění problémů s navigací).

V konfiguraci Google Analytics jsme zajistili, že společnost Google přijímá tato data jako zpracovatel, a proto nesmí tato data používat pro své vlastní účely. Konfigurace „Inzertní funkce Google Analytics“ je na tom nezávislá a je popsána v příslušné části níže za předpokladu, že je také použita na tomto webu.

Cookies/nástroje: typ B. Pro více informací viz oddíl Cookie

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Irsko.

Předání do třetích zemí je možné. Jako vhodnou ochranu jsme uzavřeli standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. V případě, že třetí země podléhá rozhodnutí o adekvátní ochraně, taková rozhodnutí se rovněž aplikují. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs 

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Měnit nastavení, tedy aktivovat či deaktivovat tento nástroj můžete prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky.

Životnost cookies: 12 měsíců (toto se vztahuje pouze na cookies nastavené touto webovou stránkou).

Maximální doba uchovávání použitých cookies: až 26 měsíců.

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.4.4  Google Ads (dříve Google Adwords)

 

Účel/Informace:

Konverze Google Ads Conversion (Konverze reklam Google)

Využíváme služeb Google Ads, abychom Vás upozornili na naše atraktivní nabídky, s využitím reklamních materiálů (tzv. Google Ads) na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům z reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jednotlivá reklamní opatření jsou. Chceme Vám ukázat reklamy, které Vás mohou zajímat, abychom pro Vás naši webovou stránku učinili zajímavější a zajistili spravedlivou kalkulaci reklamních nákladů.

Reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. Pro tyto účely užíváme soubory cookies těchto reklamních serverů, prostřednictvím kterých lze měřit určité parametry pro hodnocení úspěchu, například vkládání reklam nebo kliky uživatelů. Pokud se na naši stránku dostanete prostřednictvím reklamy Google (Google ad), uloží Google Ads na Vašem zařízení soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie obvykle po 30 dnech uplyne, přičemž tyto soubory nejsou určeny k tomu, aby Vás osobně identifikovaly. Pokud jde o tento soubor cookie, jsou jako hodnoty pro analýzu obvykle ukládány unikátní identifikátor cookies, počet reklamních zobrazení (impresí) na umístění (frekvence), poslední zobrazení/imprese (relevantní pro postview konverze / konverze po zhlédnutí) a informace o odmítnutí / opt out (označení toho, že uživatel si již nepřeje být oslovován).

Tyto cookies umožňují společnosti Google rozpoznat Váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu subjektu, který je zákazníkem Ads, a platnost tohoto souboru cookie uloženého na jeho zařízení ještě neuplynula, mohou společnost Google a daný zákazník zjistit, že daný uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi Ads je přidělen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků Ads. V rámci shora uvedených reklamních opatření neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Dostáváme pouze statistická vyhodnocení od společnosti Google. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, která z použitých reklamních opatření jsou obzvlášť efektivní. Z užívání reklamních materiálů nedostáváme žádná další data; zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Prostřednictvím těchto použitých marketingových nástrojů Váš prohlížeč automaticky zahájí přímé spojení se serverem Google. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit rozsah a další užití údajů, které jsou získány použitím tohoto nástroje společností Google, a informujeme Vás proto dle našeho nejlepšího vědomí: Integrováním konverze Ads získává společnost Google informace o tom, že jste si vyvolali příslušnou část naší internetové prezentace nebo klikli na naše oznámení. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může si společnost Google Vaši návštěvu přidružit k Vašemu účtu. I pokud nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nezalogovali, je možné, že tento poskytovatel obdrží a uloží Vaši IP adresu.

Google Ads Remarketing (remarketing reklam Google)

Ve službě Google Ads využíváme funkci remarketingu. Tato funkce nám umožňuje uživateli inzerovat webové stránky na základě jeho zájmů na webových stránkách v reklamní síti Google (ve vyhledávání Google nebo na Youtube, tzv. Google ads nebo na jiných stránkách). Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na našich webových stránkách, například nabízí uživateli to, oč se zajímá, či aby bylo možno zobrazit cílenou reklamu uživateli po návštěvě těchto stránek následující po prohlížení stránek jiných. Abychom toto mohli činit, Google ukládá cookie do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby nebo webové stránky Google v reklamní síti Google. Tato "cookie", slouží k zaznamenání návštěv těchto uživatelů. Číslo se používá k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče v konkrétním zařízení a nikoliv k identifikaci osoby; identifikační osobní údaje nejsou uloženy.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Irsko.
Předání do třetích zemí je možné. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se rovněž uplatní toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Měnit nastavení, tedy aktivovat či deaktivovat tento nástroj můžete prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky.

Životnost cookies: 180 dní (uvedené se užije pouze pro cookies nastavené těmito webovými stránkami).

Právní základ: souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

 

2.4.5 Inzertní funkce Google Analytics

 

Tato webová stránka také využívá rozšířené funkce Google Analytics (inzertní funkce Google Analytics). Inzertní funkce Google Analytics zahrnuje tyto prvky implementované na webové stránce:

•  Přehledy zobrazení v obsahové síti Google
•  Google Analytics demografické přehledy a přehledy zájmů
•  Remarketingové segmenty publika na základě údajů o konkrétním chování, demografických údajích a zájmech, sdílení těchto seznamů se službou Google Ads
•  Integrované služby, které vyžadují, aby služba Google Analytics shromažďovala data pro reklamní účely, včetně shromažďování údajů prostřednictvím reklamních souborů cookie a identifikátorů
•  IUpozornění Google za účelem získání více informací o vás, když jste přihlášeni ke svému účtu Google v prohlížeči, pomocí kterého k tomuto webu přistupujete. Tato funkce je aktivní pouze v případě, že jste v nastavení Google dodatečně souhlasili se sdílením dat/personalizací (uzpůsobení na míru každému uživateli) reklam.

V rámci optimalizace našich webových stránek využíváme vlastní soubory cookies (např. soubory cookies Google Analytics) a cookies a identifikátory Google.

Používané cookies/nástroje: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Informace o režimu souhlasu Google:

Tento web navíc používá režim souhlasu Google. Režim souhlasu odesílá statistické údaje prostřednictvím pingů bez souborů cookie o tom, zda uživatel klikl na reklamu nebo odkaz a dostal se na naše webové stránky (konverze). Statistická data se pak použijí s matematickým modelováním ke zlepšení interního výkaznictví. Ping standardně obsahuje technické informace, jako je IP adresa, typ platformy nebo rozlišení obrazovky. Vzhledem k tomu, že tato data nebo jejich kombinace mohou být teoreticky považovány za osobní údaje společností Google Ireland Ltd, byla implementována dodatečná opatření, aby bylo zajištěno, že ping data nejsou osobními údaji: Některé informace pingu jsou našimi servery nastaveny na výchozí hodnotu před odesláním do služby Google Analytics.

Příjemci/Zdroj:

Hlavní poskytovatel služby a zdroj: Google Ireland Ltd, Irsko.

Předání do třetích zemí je možné. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se rovněž uplatní toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Měnit nastavení, tedy aktivovat či deaktivovat tento nástroj můžete prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky.

Životnost: až 12 měsíců (uvedené se vztahuje pouze na cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. (souhlas)

 

2.4.6 Adform

 

Informace/účel:

Tyto webové stránky používají nástroj Adform pro online marketing od firmy Adform A/S Denmark. Adform používá na našich webových stránkách sledování pomocí souborů cookie a podobných technologií sledování na základě ID (krátký soubor cookie). Soubor cookie Adform je na našich webových stránkách umístěn, jakmile k tomu udělíte souhlas. Soubor cookie společnosti Adform bude umístěn také v případě, že si prostřednictvím společnosti Adform zobrazíte naši reklamu umístěnou na webových stránkách třetích stran a udělili jste souhlas se soubory cookie na těchto webových stránkách.

Právní základ pro umístění souborů cookies Adform je Váš souhlas. Osobní údaje jsou sbírány pro analytické a účely a také pro optimalizaci a personalizaci reklamních kampaní pro zákazníky společnosti Adform, včetně nás. Soubor cookie Adform shromažďuje následující údaje od nás nebo našich reklamních materiálů: ID souboru cookie, typ zařízení / ID, čas kliknutí na webovou stránku nebo reklamní nosič, URL webové stránky nebo reklamního nosiče, informace automaticky odeslané vaším zařízením (včetně nastavení jazyka, IP adresy, demografických údajů) údaje o zájmech, sociodemografické údaje spojené se souborem cookie nebo jiným ID. 

Cookie/Nástroje: Typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Adform A/S, Denmark.

Společné správcovství

My a společnost Adform jsme společnými správci shromažďování osobních údajů a jejich poskytování společnosti Adform prostřednictvím souboru cookie Adform je činěno společnými správci. Dohoda mezi námi stanoví, kdo je odpovědný za dodržování určitých povinností v oblasti ochrany údajů a kdo je odpovědný za následné kroky v souvislosti s vašimi právy na ochranu údajů. Společnost Adform odpovídá za reakci na vaše žádosti a za vaše práva týkající se ochrany údajů (např. povinnost poskytovat informace, vaše právo vznést námitku atd.). Chcete-li uplatnit svá práva, můžete společnost Adform kontaktovat na následujícím odkazu: [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Ohledně práv můžete kontaktovat také nás. Svůj souhlas se soubory cookie můžete kdykoli a bez udání důvodu odvolat, a to tak, že kontaktujete společnost Adform nebo deaktivujete nástroje, jak je uvedeno níže. 
Pokud společnost Adform zpracovává údaje pro své vlastní účely, je jediným správcem údajů a je výhradně odpovědná za optimalizaci reklamních kampaní a cílových skupin. Společnost Adform bude analyzovat údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie a ID, aby mohla jménem zákazníků společnosti Adform (včetně nás) poskytovat cílené reklamní nákupy, jak je podrobně uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adform. Klikněte zde [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy] pro další informace o zpracování údajů společností Adform, včetně informace, kdy společnost Adform vaše údaje vymaže.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Měnit nastavení, tedy aktivovat či deaktivovat tento nástroj můžete prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky.

Doba životnosti cookie: až 180 dní po poslední interakci (uvedené platí jen pro cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Maximální doba uchování dat: až 13 měsíců.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

2.4.7 Facebook Custom Audiences / vlastní publikum (webové stránky)/konverze Facebooku („Facebook Pixel“)

 

Informace/účel:

Tato webová stránka rovněž využívá „Facebook Pixel“ a tzv. Konverzní API sociální sítě „Facebook“ za následujícími účely:

•  „Custom Audiences“ (vlastní publikum) společnosti Meta („Facebook“)
Používáme Facebook pixel a Konverzní API za účelem sledování zájmu o zobrazování reklam, které Vás zajímají, abychom Vás mohli znovu kontaktovat během 180 dní. To umožňuje, aby uživatelé této webové stránky viděli zájmově orientované reklamy („facebookové reklamy“) při své návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek, které tento nástroj rovněž využívají. Touto cestou sledujeme zájem o zobrazování reklam, které Vás zajímají abychom učinili zajímavější obsah naší webové stránky anebo našich nabídek.

•  Facebook konverze
Používáme Facebook pixel a Konverzní API abychom zajistili, že naše reklamy na Facebooku odpovídají potenciálnímu zájmu uživatelů a nejsou otravné. Pomocí nástroje Facebook Pixel můžeme sledovat účinnost reklam na Facebooku pro účely statistik a průzkumů trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na náš web (tzv. „konverze“). 

Z důvodu užití těchto marketingových nástrojů (Facebook Pixel a Konverzní API) váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem Facebooku jakmile souhlasíte s použitím: cookies vyžadujících Váš souhlas. V průběhu integrace Facebook pixel a využití Konverzního API. Facebook získá informace o tom, že jste si vyvolali příslušnou webovou stránku naší internetové prezentace nebo kliknutí na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u služby Facebook, může společnost Facebook přidruží Vaši návštěvu k Vašemu účtu.

Zpracování osobních údajů Facebookem tímto způsobem probíhá v rámci politiky osobních údajů Facebooku. Speciální informace a podrobnosti o Facebook pixelu, Konverzi API a jejich funkcích můžete také nalézt v Centru nápovědy Facebook.

Cookie/Nástroje: typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie

Příjemci:

Společní správci:

Jsme společně odpovědni se společností Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Meta“) za zpracování osobních údajů a předání údajů v rámci těchto nástrojů. Toto zahrnuje následující účely:

Vytváření individualizovaných nebo vhodných reklam a jejich optimalizace,
Doručování obchodních sdělení a transakčních zpráv (např. prostřednictvím messengeru),

Následující procesy nejsou pokryty společnou kontrolou:
Za proces, který probíhá po sběru a přenosu, nese výhradní odpovědnost společnost Meta.
Příprava zpráv a analýz v agregované a anonymizované podobě probíhá jako zpracovatelská aktivita, a je tedy v naší odpovědnosti.

Uzavřeli jsme odpovídající dohodu s Meta o společném správcovství, kterou naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum 
Tato dohoda definuje příslušné odpovědnosti za splnění povinnosti podle GDPR, pokud jde o společné správcovství.

Kontaktní údaje Správce a pověřence pro ochranu osobních údajů v Meta najdete zde: https://www.facebook.com/about/privacy

S Meta jsme se dohodli, že Meta může být použit jako kontaktní místo pro výkon práv subjektu údajů (viz část 1.3). Aniž je uvedené dotčeno, jurisdikce práv subjektů údajů není omezena.

Další informace o tom, jak společnost Meta zpracovává osobní údaje, včetně jejího právního základu a další informace o právech subjektů údajů naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy . Údaje přenášíme v rámci společné kontroly na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Informace o podmínkách zabezpečení údajů naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms a o zpracování na základě standardních smluvních ustanovení najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum 

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Funkce „Facebook vlastní publikum“ může být deaktivovaná prostřednictvím Nastavení Cookies, které je dostupné v zápatí úvodní stránky a pro přihlášené uživatele https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#   

Životnost cookies: do 180 dní od poslední interakce (uvedené se vztahuje pouze na cookies, které jsou nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ: dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

2.4.8 Kde nakoupit (Swaven/MikMak)

Informace/účel:

Na naší webové stránce Vám nabízíme seznam různých prodejců a možnost koupit si naše produkty na webových stránkách těchto online prodejců (např. užitím symbolu nákupního košíku).

Pro lepší uživatelský zážitek a pro zobrazení místních obchodů používáme k přizpůsobení služby na míru geolokaci návštěvníka. Funkce je zajištěna částečnou analýzou IP adresy na úrovně města. Přesnější geolokační funkce je možné použít pouze pokud to návštěvník potvrdí. Geolokační funkce jsou užívány pouze po dobu trvání relace.

Tento nástroj využívá funkce zejména k zajištění bezpečnosti před vnějšími útoky prostřednictvím cookies relace. Poskytuje také analytické informace a agregované údaje o nákupech pro analýzu účinnosti nástroje. Nedochází ke sledování napříč weby, takže nezískáme informace, zda jste si ve vybraném obchodě něco koupili.

Používané soubory cookie: Typ B. Pro více informací viz oddíl Cookie

Příjemci:

Swaven SAS, Paříž, Francie. 

Předání do třetích zemí je možné. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, na které se vztahuje rozhodnutí o adekvátní ochraně se rovněž uplatní toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz:

IP adresa pro geolokaci je automaticky anonymizována.

Doba životnosti cookie: pouze po dobu sezení (uvedené platí jen pro cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ: dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

2.4.9 Sociální pluginy


Informace/účel:

Na našich webových stránkách jsou používány sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí (Facebook, X, Pinterest), zejména tlačítka „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“ Facebooku, jehož webovou stránku facebook.com provozuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Tyto pluginy jsou obvykle označeny logem Facebooku.

Kromě Facebooku užíváme pluginy z „X“ (poskytovatel: X Corp., Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (poskytovatel: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street , Dublin, Irsko).

Z důvodu ochrany osobních údajů jsme se záměrně rozhodli nevyužívat na našich webových stránkách přímé pluginy sociálních sítí. Místo toho využíváme řešení „Shariff“. S pomocí Shariff si můžeme sami určit, kdy a zda budou údaje předávány provozovateli příslušné sociální sítě. Z tohoto důvodu neprobíhá v okamžiku, kdy si naši webovou stránku otevřete, žádné automatické předávání údajů na sociální sítě typu Facebook, X ani Pinterest. Údaje budou předány sociálním sítím pouze v případě, že aktivně kliknete na tlačítko příslušné sociální sítě. V takovém případě zahájí Váš webový prohlížeč spojování na servery příslušné sociální sítě. Kliknutím na příslušné tlačítko (např. „Předat“, „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“) souhlasíte, že Váš prohlížeč vytvoří spojení se servery příslušné sociální sítě a předá údaje o užívání příslušnému provozovateli dané sociální sítě a naopak. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit povahu a rozsah údajů, které jsou následně shromažďovány těmito sociálními sítěmi.

Poskytovatelé sociální sítě uchovávají údaje, které o Vás shromáždí, jako profily uživatelů a následně je využívají pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo nastavení vzhledu své webové stránky orientovaného na poptávku. Toto vyhodnocování se odehrává především (i pro nezalogované uživatele) pro účely zastoupení poptávkově spravedlivé reklamy a za účelem informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo podávat námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž toto právo můžete realizovat tak, že se obrátíte na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím těchto pluginů Vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a jinými uživateli, abychom mohli zlepšovat naši nabídku a činit ji zajímavější pro Vás jako uživatele.

Příjemci:

Hlavní poskytovatelé služeb:

a)   Meta Platforms Ireland Limited, Irsko
b)   X Corp., USA; 
c)   Pinterest Inc., USA); 

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz

Výmaz je odpovědností hlavních poskytovatelů služeb.

Právní základ: Čl. 6 (1) písm. a GDPR (souhlas).

 

2.4.10 YouTube-Videa

 

Informace/účel:

Součástí naší webové stránky jsme učinili i videa na YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a lze je přehrát přímo z naší webové stránky. Všechna tato videa jsou integrována v „rozšířeném módu ochrany údajů“, což znamená, že pokud nekliknete na videa, abyste zahájili jejich přehrávání, nebudou YouTube předány žádné údaje o Vás jako uživateli. Teprve v okamžiku, kdy videa přehrajete, budou údaje uvedené v následujícím odstavci předány YouTube. Tento datový přenos nemůžeme žádným způsobem ovlivnit.

Přehráním videa získá YouTube informace o tom, že jste otevřeli odpovídající podstránku naší webové stránky a může umístit další nástroje pro marketingové účely. Jste-li zalogováni na Google, budou Vaše informace přímo přidruženy k Vašemu účtu.  

Cookie/Nástroje: Typ C. Pro více informací viz oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Výmaz je odpovědností hlavního poskytovatele služby. Nástroj můžete deaktivovat prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky.

Právní základ: Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

2.4.11 Google Tag Manager

 

Informace/účel:

Tato webová stránka využívá nástroj Google Tag Manager. Tato služba umožňuje správu webových tagů prostřednictvím rozhraní. Nástroj Google Tool Manager implementuje pouze tagy. To znamená, že nejsou využívány žádné soubory cookie a nejsou shromažďovány žádné identifikační osobní údaje. Nástroj Google Tool Manager spouští jiné tagy, které v případě potřeby následně údaje shromažďují. Google Tag Manager však k těmto údajům přístup nemá. Pokud došlo k vypnutí (deaktivaci) na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává toto vypnutí v platnosti pro všechny sledovací tagy, jsou-li implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager.

Cookie/Nástroj: Typ B. Více informací naleznete v sekci Cookies/Nástroje.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Google Ireland Ltd, Irsko.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Google Tag Manager neuchovává žádné osobní údaje.

Právní základ: Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

2.4.12 Chatbot (Loyjoy)

 

Účel / Informace: 

Tato webová stránka poskytuje funkci, pomocí které se s námi můžete dostat do personalizovaného (na míru přizpůsobeného) dialogu. S naším chatbotem se můžete účastnit průzkumů nebo soutěží a přihlásit se k odběru newsletteru nebo se stát součástí věrnostního programu. Shromažďujeme proto různá data o komunikaci/interakci, která nám poskytnete. To nám také dává možnost analyzovat data a vyhodnotit je pro statistické účely.

Použité cookies: typ B. Více informací naleznete v sekci Cookies.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Loyjoy GmbH, Muenster Německo.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_cs

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Dialogy chatu v chatbotu budou automaticky mazány po 365 dnech. Uživatel má možnost vymazat data dříve v nabídce chatbotu a použít dalších práv na ochranu soukromí. V závislosti na vybraných službách (soutěže, průzkumy, informační bulletin atd.) platí doby uchovávání údajů uvedené v odpovídajícím kontextu (viz níže).

Pokud probíhá chat se zástupcem, chaty se po 7 dnech smažou. V závislosti na dotazu mohou být chaty použity ke splnění vašeho požadavku, jak je popsáno v části 3.1 (kontaktování/komunikace/spolupráce). V takových případech se lhůta pro výmaz aplikuje odpovídajícím způsobem.

Nástroj můžete deaktivovat prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky.

Životnost cookies: až 24 měsíců (to platí pouze pro cookies nastavené těmito webovými stránkami)

Právní základ: Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

2.4.13 Live Chat (uživatelský chat)

 

Účel/informace:

Tato webová stránka používá live chat na základě software Userlike. Userlike používá cookies k tomu, aby byl obsah chatu dostupný při procházení webu a aby vás při dalším chatování pokud možno spojil se stejným operátorem. Pokud má být zpráva uživatele během chatu přeložena do jazyka operátora a zpráva operátora do jazyka koncového uživatele, lze tohoto překladu dosáhnout pomocí softwaru pro strojový překlad. Shromážděné údaje neslouží k osobní identifikaci návštěvníka tohoto webu a neslučují se s osobními údaji o nositeli pseudonymu, pokud nejsou osobní údaje poskytnuty dobrovolně během používání živého chatu.

Poskytnutí vašich osobních údajů je vyžadováno pro plnění smlouvy nebo situace obdobné smlouvě. Nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Pokud nebudou vaše osobní údaje poskytnuty, nemůžete popisovanou službu využívat.

Soubory cookie/Nástroje: Typ A. Více informací naleznete v části „Soubory Cookies/Nástroje“.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služeb: Userlike UG (haftungsbeschränkt), Německo.

- Poskytovatel překladatelských služeb
- Poskytovatel spotřebitelských služeb

Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR byly uzavřeny. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti, se rozhodnutí o přiměřenosti rovněž vztahuje. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Vymazání:

Vaše data budou vymazána 60 dní po posledním použití živého chatu, pokud to není v rozporu se zákonnou povinností uchovávání nebo promlčením.
Životnost cookie: až 365 dní.

Právní základ:

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

2.4.14 Seznam Remarketing

 

Informace/účel:

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služby: Seznam.cz, a.s., Česká republika.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Používané cookies: typ C. Pro více informací viz. oddíl Cookie.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Doba životnosti cookie: 18 měsíců
Nástroj můžete deaktivovat prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky.

Právní základ: Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

2.4.15 Friendly Captcha

 

Informace/účel:

Tento web používá ve specifických případech Friendly Captcha, aby se zabránil používání textových polí automatickými programy/boty. Pomáhá podporovat bezpečnost našich webových stránek a vyhnout se SPAMu pro uživatele. Je to také náš oprávněný zájem a plníme tím naši povinnost.

Další informace: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Cookie/Nástroj: Typ A. Pro více informací viz. oddíl Cookie.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služeb: Friendly Captcha GmbH, Německo.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/námitky:

IP adresa bude ihned po sběru anonymizována.

Právní základ:

Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR (situace podobná smlouvě).

2.4.16 Pinterest Pixel

 

Informace/účel:

Tato webová stránka používá pixel Pinterest sociální sítě „Pinterest“ pro účely remarketingu, aby mohla oslovit vás nebo jiné webové stránky také pomocí této metody.
Vzhledem k používaným marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Pinterest, jakmile souhlasíte s používáním cookies vyžadujících souhlas. Prostřednictvím integrace pixelu Pinterest obdrží Pinterest informaci, že jste vyvolali příslušnou webovou stránku našeho webu nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni na Pinterestu, Pinterest může návštěvu přiřadit k vašemu účtu.

Kromě IP adresy a marketingového identifikátoru získává Pinterest také informace o použitém koncovém zařízení, navštívené webové stránce a čase a může tato data přiřadit k vašemu Pinterest účtu. Pinterest zpracovává tato data na vlastní odpovědnost. Nemáme žádný vliv na shromažďování a další zpracování dat Pinterestem.

Cookie/Nástroje: Typ C. Více informací naleznete v části „Cookies/Nástroje“.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služeb: Pinterest Europe Limited, Irsko.

Převody do třetích zemí jsou možné. Jako vhodnou záruku standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR byly uzavřeny. Na třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti, se rozhodnutí o přiměřenosti rovněž vztahuje. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Tento nástroj můžete deaktivovat prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky.
Životnost souborů cookie: až 180 dní po poslední interakci (toto platí pouze pro soubory cookie nastavené prostřednictvím této webové stránky).

Právní základ:

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

2.4.17 Floodlight activities/ DV360

Informace/účel:

Tyto webové stránky používají DV360 Floodlight Tag k měření účinnosti našich reklamních kampaní, k omezení frekvence, s jakou se vám zobrazuje určitá reklama, a k zobrazování pouze takových reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantní. Zejména se shromažďují a ukládají informace o reklamách, na které kliknete, a o vašem předchozím uživatelském chování na webových stránkách třetích stran. Společnost Google pomocí ID souboru cookie zaznamenává, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení. Kromě toho může společnost Google používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, které souvisejí s požadavky na reklamu. To je například případ, kdy si uživatel zobrazí reklamu Google a později ve stejném prohlížeči vyvolá naše webové stránky a něco si tam koupí. Soubory cookie neobsahují žádné identifikační anebo kontaktní osobní údaje, jako jsou e-mailové adresy, jména nebo adresy.  

Vzhledem k použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem společnosti Google. Prostřednictvím začlenění floodlight tagu získává společnost Google informaci o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu.   

Kromě toho nám použité floodlight tagy umožňují pochopit, zda jste na našich webových stránkách provedli určité akce poté, co jste vyvolali některou z našich zobrazených/videoreklam na jiné platformě nebo na ni klikli (sledování konverzí). Google tento soubor cookie používá k pochopení obsahu, se kterým jste na našich webových stránkách interagovali, aby vám později mohl zasílat cílenou reklamu.

Cookie/Nástroje: typ C. Více informací naleznete v části „Cookies/Nástroje“.

Příjemci:

Hlavním poskytovatelem služeb je společnost Google Ireland Ltd, Irsko. Předání do třetích zemí (země mimo Evropský hospodářský prostor) je možné. Jako vhodné ochranné opatření jsme zvolili standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR, uzavřené s poskytovateli. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Ostatní příjemci jsou uvedeni v sekci obecných příjemců 1.4.

Vymazání/odvolání:

Tento nástroj můžete deaktivovat prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies  je dostupné v zápatí hlavní stránky.

Životnost souborů cookie: až 180 dní po poslední interakci (toto platí pouze pro soubory cookie nastavené prostřednictvím této webové stránky).

Právní základ: 
Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).


2.4.18 Google Campaign Manager

Informace/účel:

Tyto webové stránky používají také online marketingový nástroj Campaign Manager od společnosti Google. Campaign Manager používá soubory cookie k zobrazování reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšování přehledů o výkonu kampaní nebo k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát. Společnost Google používá ID souboru cookie ke sledování toho, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, a k zabránění jejich opakovanému zobrazení. Kromě toho může správce kampaní používat ID souborů cookie ke shromažďování konverzí souvisejících s požadavky na reklamu. To je například případ, kdy uživatel zobrazí reklamu Campaign Manager a později navštíví web inzerenta ve stejném prohlížeči a něco si tam koupí.

Váš prohlížeč po návštěvě našich webových stránek automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv, a proto vás informujeme podle úrovně našich znalostí: V rámci zapojení nástroje Campaign Manager získává společnost Google informace o tom, že jste navštívili příslušnou část naší internetové prezentace nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může společnost Google přiřadit vaši návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatelé mohou získat a uložit vaši IP adresu.

Kromě toho nám soubory cookie Campaign Manager (např. DoubleClick Floodlight) umožňují zjistit, zda jste po zobrazení jedné z našich zobrazovaných reklam/videoreklam na Googlu nebo jiných platformách prostřednictvím Campaign Managera nebo po kliknutí na jednu z nich provedli určité akce na našich webových stránkách (sledování konverzí). Campaign Manager používá tento soubor cookie k pochopení obsahu, s nímž jste na našich webových stránkách byli v interakci, aby vám později mohl zasílat cílenou reklamu.

Cookie/Nástroje: typ C. Více informací naleznete v části „Cookies/Nástroje“.

Příjemci:

Hlavní poskytovatel služeb: Google Ireland Ltd, Irsko. 
Přenos do třetích zemí je možný. Jako vhodné ochranné opatření jsme zvolili standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR, uzavřené s poskytovateli. Pro třetí země/společnosti, na které se vztahuje rozhodnutí o odpovídající ochraně, se rozhodnutí o odpovídající ochraně rovněž uplatní jakožto vhodné ochranné opatření pro předání do takové třetí země. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Ostatní příjemci jsou uvedeni v sekci obecných příjemců 1.4.

Vymazání/odvolání:

Nástroj můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky. 

Životnost souborů cookie: až 180 dní od poslední interakce (to platí pouze pro soubory cookie, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ
Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

2.4.19 TikTok Pixel

Informace/účel:

Tato webová stránka používá takzvaný „TikTok Pixel“ sociální sítě „TikTok“ (TikTok Technology Limited, Irsko). To umožňuje, aby byli uživatelé našich webových stránek znovu kontaktováni při návštěvě sociální sítě „TikTok“.

Prostřednictvím pixelu TikTok Váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery TikTok, jakmile souhlasíte s používáním souborů cookie vyžadujících souhlas. Pixel přijímá informaci, že jste vstoupili na konkrétní stránku našeho webu nebo klikli na jednu z našich reklam.

TikTok pak tato data používá k zobrazování cílené a personalizované reklamy svým uživatelům a k vytváření zájmově orientovaných uživatelských profilů. Údaje shromážděné od uživatelů jsou pro nás anonymní a slouží pouze k měření účinnosti reklam.

TikTok také obdrží vaši IP adresu a další informace o zařízení uživatele, jako je marketingový identifikátor, použité zařízení, navštívené webové stránky a čas. TikTok používá tato data k identifikaci uživatelů našich webových stránek a k propojení jejich akcí s uživatelským účtem „TikTok“. TikTok zpracovává tato data na vlastní odpovědnost od okamžiku přenosu. Nemáme žádný vliv na další zpracování společností TikTok.

Informace o tom, jak TikTok shromažďuje, používá a chrání informace shromážděné pomocí pixelu TikTok, naleznete podrobně v zásadách ochrany osobních údajů pro uživatele TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en 

Cookie/Nástroje: typ C. Více informací naleznete v části „Cookies/Nástroje“.

Příjemci:

Společní správci:

Jsme společně odpovědní se společnostmi TikTok Technology Limited, Irsko a TikTok Information Technologies UK Limited, Spojené království (TikTok) za sběr a přenos osobních údajů. To platí pro následující účely:

• Měření a Insight Reporting
• Shromažďování a přenos vývojářských dat a/nebo dat událostí
Na následující operace zpracování se společné zpracování nevztahuje:
• Nastavení a vývoj reklam relevantních pro jednotlivce.
• Optimalizace zobrazování reklam pomocí TikTok.
• Vývoj bezpečnosti, výzkum, vývoj pro udržení a zlepšení integrity produktů a služeb TikTok

Se společností jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o společném ovládání, která je k dispozici zde: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Tato smlouva definuje příslušné odpovědnosti za splnění závazku podle GDPR, pokud jde o společné správcovství při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje provozovatele a pověřence TikTok naleznete zde: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Dohodli jsme se s TikTok, že TikTok může být použit jako kontaktní místo pro výkon práv subjektu údajů. Aniž by tím bylo dotčeno, jurisdikce práv subjektů údajů není omezena.

Údaje předáváme v rámci společné správy na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 (1) f GDPR.

Přenos do třetích zemí je možný. Jako vhodné ochranné opatření jsme zvolili standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR, uzavřené s poskytovateli. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemci jsou uvedeni v ods. 1.4.

Nástroj můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím Nastavení Cookies. Nastavení Cookies je dostupné v zápatí úvodní stránky.

Životnost souborů cookie: až 180 dní od poslední interakce (to platí pouze pro soubory cookie, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ:
Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

 

 


DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY (ONLINE A OFFLINE)

3. Další nabízené služby (online a offline)

Kromě online používání naší webové stránky nabízíme různé jiné aktivity/služby, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje (v offline kontextu).

Na rozdíl od článku 1.2. této politiky, společnost Beiersdorf není v některých případech správcem osobních údajů pro služby, kdy Vám již bylo sděleno jiným způsobem, o kterou osobu se jedná anebo je zde odkaz na konkrétní službu, kde je uveden správce jiný. Proto, pokud se odkazujeme na kteroukoliv část této politiky, avšak v rámci dané služby (například spotřebitelské akce, marketingové aktivity, soutěže apod.) je uveden správce jiný, je tato osoba správcem odpovědným za zpracování ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR.

Pokud mají naši poskytovatelé služeb sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás o důsledcích této skutečnosti informovat v popisu služby níže.

Tyto webové stránky a veškeré služby jsou určeny pro osoby starší 15 let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 15 let bez souhlasu osoby vykonávající rodičovský dohled, s čímž subjekt přijetím této politiky souhlasí.

Pokud je udělen souhlas pro některou z níže uvedených aktivit, subjekt přijetím této politiky souhlasí a prohlašuje, že je řádně seznámen s dále uvedenými informacemi.

 

3.1 Kontaktování/Komunikace/Spolupráce

 

Účel/Informace:

Když se na nás obrátíte, například e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme osobní údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, datum narození, obsah zprávy, přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy, s čímž odesláním dotazu či vyplněním formuláře souhlasíte. 

S ohledem na spolupráci s našimi dodavateli jsme zavedli proces interního hodnocení, který má v našem oprávněném zájmu zlepšit obchodní vztah vytvořením „akčního plánu“.

Zpravidla zpracováváme pouze informace o společnosti, ale lze vyvodit závěry o vás jako o kontaktní osobě, pokud je komunikace s dodavateli prověřována s ohledem na reakční doby, spolehlivost a transparentnost.

Pokud se na nás telefonicky obrátíte, můžeme Vás požádat o souhlas s nahráváním hovoru pro účely zlepšení našich služeb a školení našich zaměstnanců. Pokud budete souhlasit, budeme zpracovávat všechny informace, které s námi budete sdílet v průběhu našeho hovoru (obsah komunikace, případná citlivá data, která nám sdělíte (zvláštní kategorie údajů - např. údaje o zdravotním stavu), stejně tak jako Vaše telefonní číslo a jiné osobní údaje – více také viz článek 3.5.

Při zpracování údajů vzniklých v průběhu komunikace máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s právními požadavky, pro vnitřní ověření nebo v souladu s příslušnou žádostí o komunikaci.

Poskytnutí vašich osobních údajů je vyžadováno pro plnění smlouvy nebo při situaci obdobné smlouvě.

Nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nebude možné na dotaz reagovat, vyřídit jej anebo poskytnout požadovanou službu, uzavřít smlouvu apod. 

Příjemci a zdroje:

Dále zpracováváme vaše údaje ve skupině Beiersdorf za účelem prevence a vyšetřování trestných činů a jiných pochybení, hodnocení a řízení rizik, pro interní komunikaci a pro odpovídající administrativní účely. Pokud některá sesterská společnost nahlásí potřebu s vámi spolupracovat jako s dodavatelem, podělíme se o naše zkušenosti ze spolupráce s vámi se sesterskou společností.

Pokud jste obchodním partnerem, budeme údaje o Vás porovnávat proti zveřejněnému seznamu klamavých dodavatelů (např. varovné seznamy Světové organizace duševního vlastnictví) abychom učinili informované rozhodnutí o spolupráci a případné platbě. V takových případech budeme také průběžně kontrolovat bonitu pro vybrané případy (např. uzavírání smluv). Našim oprávněným zájmem je minimalizace finančních rizik. Za tímto účelem spolupracujeme s úvěrovými agenturami, od kterých získáváme potřebné údaje. Za tímto účelem předáváme Vaše identifikační a kontaktní údaje úvěrovým agenturám. K tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s článkem 4 této politiky.
V případě dotazů spotřebitelů prostřednictvím interního nástroje pro správu spotřebitelů budou osobní údaje po dvou letech vymazány. Výjimečně budou údaje uchovávány déle, pokud jsou údaje nezbytné k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků, ne však déle než tři roky.

Pokud jste obchodním zákazníkem nebo partnerem, může být nutné v rámci transakce společnosti předat Vaše osobní údaje potenciálním kupujícím. V průběhu due diligence jsou obvykle zpracovávány anonymizované údaje. V konkrétních jednotlivých případech však může být nutné zpracovávat osobní údaje. Náš oprávněný zájem spočívá v provedení transakce společnosti.

Nadto předáváme data následujícím příjemcům:
- Poskytovatelé zákaznických/spotřebitelských služeb,
- Poskytovatelé platforem/hostingu.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/námitky:

Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (do dvou let od poslední zaslané zprávy), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání či oprávněného zájmu dle této politiky.

Doba uchování nahrávek telefonických rozhovorů činí maximálně 90 dní.

K tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s článkem 4 této politiky.  

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (včetně případného souhlasu s uchováním nahrávky telefonického rozhovoru);

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (pokud to vyplývá z obsahu rozhovoru);

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

Zpracování je nezbytné pro účely shora uvedených oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

3.2 Newsletter

 

Účel / Informace:

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budete dostávat informace přizpůsobené na míru Vaší osobě o produktech, službách nebo nabídkách účasti v propagačních akcích, například soutěžích nebo testech produktů, a to e-mailem.

Registrací k odběru newsletteru dostanete newsletter přizpůsobený Vašim osobním potřebám („personalizovaný“). Vyhodnocujeme Vaše nákupní chování a klikání na našich webových stránkách nebo v newsletteru, abychom shromáždili informace, které pro Vás budou relevantní.  

V případě, že tato webový stránka nabízí věrnostní program, tento newsletter je součástí věrnostního programu. 

Příjemci:

Poskytovatel platformy/hostingu, Poskytovatel zákaznických/spotřebitelských služeb, externí agentury pro podporu newsletteru.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4. 

Doba uchování / výmaz:

Tyto shromážděné údaje mohou být automaticky mazány po uplynutí 24 měsíců, pokud již na newsletter nebudete reagovat, například otevřením (nečinnost). Údaje mohou být rovněž automaticky mazány, pokud nebude newsletter 3x úspěšně doručen. 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat postupem uvedeným zde, avšak účast na aktivitě bude ukončena.

Pokud si již nepřejete newsletter dostávat, můžete jeho odběr kdykoli odhlásit. Klikněte na odkaz obsažený v každém newsletteru a my Vás následně provedeme procesem odhlášení nebo nám své odhlášení zašlete e-mailem.

Proti tomuto zpracování můžete podat námitky či souhlas odmítnout – viz zde

Pokud nebyl potvrzen příslušný odkaz v e-mailu pro potvrzení požadavku na odběr newsletteru, osobní údaje budou smazány nejdéle do šesti měsíců od zaslání požadavku na potvrzení žádosti o odběr newsletteru. 

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

3.3 Kampaně (např. soutěže, testování)

 

Účel / Informace: 

Pokud se účastníte soutěží, marketingových akcí nebo obdobných aktivit, využíváme osobní údaje, které nám poskytnete, pro potřeby realizace dané aktivity.

Předání osobních údajů je dobrovolné, na základě Vašeho souhlasu. V případě, že osobní údaje pro stanovený účel zpracování nechcete poskytnout, není možné se soutěže, marketingové akce nebo jiné takové aktivity nemůžete účastnit.

Další informace o účelech a podmínkách v případě soutěží naleznete v příslušných pravidlech.

Příjemci:

- Poskytovatelé platforem/hostingu,
- poskytovatelé spotřebitelských služeb,
- dodavatelé a poskytovatelé přepravy,
- externí agentury pro podporu kampaní.
- dodavatelé platebních služeb (např. cashback).

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Vaše údaje budou vymazány po ukončení zprocesování soutěže, akce či aktivity (viz pravidla), nebude-li to v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů nebo úpravou promlčení nebo stanoveným oprávněným zájmem dle této politiky.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro vedení soutěže, akce. Své osobní údaje nejste povinni poskytnout. Pokud své údaje neposkytnete, nemůžete se soutěže/akce účastnit. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Pokud bude udělený souhlas odvolán, soutěžící bude ze soutěže vyřazen.
 
Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

3.4 Věrnostní program NIVEA klub

 

Účel/informace:

Účelem programu je poskytování obsahu na míru každému členovi. Po registraci do našeho věrnostního programu NIVEA klub budete dostávat exkluzivní a personalizovaný (na míru přizpůsobený a vybraný) obsah, mimo jiné informace z NIVEA světa, vzorky produktů nebo speciální nabídky, např. prostřednictvím e-mailu, pošty, SMS nebo on-line reklamy v našich vlastních kanálech nebo kanálech třetích stran, jako jsou sociální média (např. Facebook) včetně obchodních sdělení elektronickými prostředky, s čímž vyjadřujete souhlas (dle zákona o službách informační společnosti). Za tímto účelem používáme poskytnuté kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo) a veškeré kontaktní údaje spojené s Vašimi profily v sociálních médiích. Tyto kontaktní údaje budou v kódované podobě přiřazeny k poskytovatelům sociálních médií.
Za účelem poskytování relevantních individualizovaných služeb – tj. v odpovídající čas, prostřednictvím odpovídajícího kanálu, s relevantním obsahem a s odpovídajícím, personalizovaným (na míru přizpůsobeným) sdělením – k Vašim údajům vložíme odkazy a obohatíme je o další informace, např. geodata a profilové údaje ze všech kontaktních míst, včetně webových stránek a kanálů sociálních médií.

Za tímto účelem také vyhodnocujeme Vaše (předchozí) kliknutí, otevření e-mailů a nákupní a surfovací chování v rámci našich a jiných webových stránek/aplikací, na webových stránkách sociálních sítí (např. v souvislosti s umístěnými reklamami) nebo v rámci newsletteru, přičemž cílem je zajistit Vám relevantní obsah. Na základě výše uvedeného můžeme rovněž odvodit vaši aktivitu a v případě nečinnosti Váš účet automaticky smazat (viz níže). Tyto údaje navíc používáme k individuálnímu kontaktování Vaší osoby na základě zahájených nebo provedených nákupních transakcí. Pro kompilaci personalizovaného obsahu proto vytváříme uživatelský profil.
V rámci NIVEA klubu máte možnost psát recenze, soutěžit, účastnit se našich průzkumů a anket a celoročních bodovaných soutěží. Pravidla NIVEA klubu jsou dostupná zde. Pravidla týkající se aktuálních soutěží a akcí pro členy klubu jsou dostupná zde.

Vaše údaje dále používáme k analýze a zlepšení efektivity našich služeb. Vaše údaje proto budou uloženy a použity pro účely produktových informací a analýzy trhu. Součástí používaných údajů jsou také informace, které poskytujete v rámci kampaní/akcí. Své osobní údaje nejste povinni poskytnout, pokud je neposkytnete, nemůžete se účastnit věrnostního programu anebo jednotlivých akcí pro členy. Registrovaní uživatelé mají možnost zasílat hodnocení (ratingy) a recenze produktů, procesů nebo jiná hodnocení v rámci nabídek webové stránky, a to v souladu s podmínkami užití. Vaše hodnocení bude zveřejněno s Vaším křestním jménem, odesláním hodnocení s tímto vyslovujete souhlas a poskytujete právo hodnocení zveřejnit a využít. Vaše hodnocení před jejich zveřejněním nerecenzujeme. Vyhrazujeme si právo komentáře smazat, budou-li proti nim ze strany třetích osob vzneseny námitky nezákonnosti. Komentáře jsou mazány podle přihlašovacího účtu. Pokud se účastníte jakékoliv aktivity v rámci věrnostního programu, udělujete souhlasem s danou aktivitou i souhlas pro související zpracování osobních údajů. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Hodnocení a recenze budou na základě Vašeho souhlasu zveřejněny a uchovány po neomezenou dobu, přičemž pokud vyplníte kolonku "jméno", může rovněž toto být zveřejněno. 

Pokud využíváte aktivity, kde dochází k souhlasu s využitím údajů, které mohou být údaji o zdravotním stavu (např. alergie pleti, apod.), souhlasíte výslovně s užitím těchto údajů pro poskytnutí na míru přizpůsobeného obsahu, například doporučení možných vhodných produktů.

Příjemci:

Poskytovatelé platforem/hostingu, poskytovatelé spotřebitelských služeb, dodavatelé a poskytovatelé přepravy, externí agentury pro podporu kampaní.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu/námitky:

Bezprostředně poté, co smažete účet/profil, provedeme výmaz Vašich údajů, s výjimkou případů, kdy by byl tento výmaz v rozporu s povinnostmi zákonného uchovávání nebo promlčení. Pro výmaz údajů se prosím přihlaste ke svému účtu a použijte příslušnou funkci smazání nebo nám e-mailem zašlete odvolání souhlasu ke zpracování údajů. Proti jednotlivým způsobům kontaktování můžete rovněž v rámci svého účtu/profilu vznést námitku, a to deaktivací způsobu kontaktování. Další možností je o výše uvedené požádat prostřednictvím kontaktního formuláře. Po 24 měsících nečinnosti provedeme výmaz Vašich osobních údajů automaticky. Máte právo podat kdykoliv námitku proti provádění přímého marketingu a odvolat udělený souhlas. Příjem obchodních sdělení elektronickými prostředky můžete také odmítnout v rámci každé jednotlivé zprávy. 

Pokud nebyl potvrzen příslušný odkaz v e-mailu pro potvrzení požadavku na registraci, osobní údaje budou smazány nejdéle do šesti měsíců od zaslání požadavku na potvrzení žádosti o registraci.

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas)
Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem pro analýzy)

 

3.5 Poštovní zásilky

 

Účel / Informace: 

Jako vybraný zákazník, obchodní partner, testovací osoba a/nebo spotřebitel od nás také můžete poštou (dopisem) dostávat jednotlivé produktové informace, nabídky, novinky a vzorky produktů.

Jedná se o speciální formu přímého marketingu, která je zároveň naším oprávněným zájmem a umocňuje loajalitu poskytováním exkluzivních informací výše uvedeným osobám.

Příjemci:

Poskytovatelé platforem/hostingu, Poskytovatelé komunikačních služeb, dodavatelé, přepravní a poštovní služby.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/námitky:

Vaše údaje budou vymazány, jakmile požádáte o ukončení příjmu těchto zásilek, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi ukládání nebo námi nastavenými oprávněnými zájmy k ochraně našich práv. Můžete se odhlásit nebo vznést námitku proti dalšímu zasílání poštou, jak je uvedeno v dopise nebo způsobem popsaným v části námitka níže. Vaše osobní údaje dále mažeme automaticky nejpozději po 24 měsících nečinnosti (např. když nevyužijete zaslané kupony).

Právní základ:

Oprávněný zájem dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

3.6 Výzkumy

 

Účel / Informace: 

Pokud se účastníte výzkumu nebo jiné obdobné aktivity, využíváme osobní údaje, které nám poskytnete, v souladu s účelem popsaným v příslušném souhlase. Posbírané osobní údaje zahrnují otázky týkající se nastaveného účelu průzkumu a také sociálně-demografické informace o Vás. Můžete se výzkumu účastnit bez konkrétní identifikace Vaší osoby, pokud to není součástí uděleného souhlasu.

V případě, že to požaduje daný průzkum, můžeme Vás požádat o souhlas ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů či jiných citlivých informací (např. údaje o zdravotním stavu, data týkající se typu pokožky pro posouzení pleti, fotografie apod.).
Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.

Je našim oprávněným zájmem, u uživatelů, kteří dobrovolně poskytli své názory či hodnocení ohledně produktů, zobrazení takových názorů/hodnocení v pseudonymizované podobě – zveřejnění na webu.

Veškerá data budou zveřejňována v souladu s podmínkami užití a pod uživatelským jménem/pseudonym. Veškerá hodnocení/názory mohou být z naší strany zkontrolovány před zveřejněním a případně upraveny, zkráceny anebo odstraněny.

Můžeme hodnocení odstranit pokud by byla dotčena práva třetích strany anebo účinné právní předpisy. Více informací naleznete v Podmínkách užití. 
Máme také oprávněný zájem ověřit, že obsah není vytvářen automatizovaně, v rozporu s dobrými mravy anebo účinnými právními předpisy. Je možné, že obdržíte e-mail pro potvrzení Vaší e-mailové adresy, než budete přihlášen do uživatelského účtu.

Využité cookies: typ A. Více informací naleznete zde.

Příjemci:

Poskytovatelé platforem/hostingu, poskytovatelé spotřebitelských služeb, externí agentury pro podporu výzkumů.

Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v odst. 1.2.

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Vaše osobní údaje budou po ukončení výzkumu zcela anonymizovány do anonymních statistik (viz podmínky účasti ve výzkumu), nebude-li to v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů nebo úpravou promlčení nebo stanoveným oprávněným zájmem dle této politiky. Data budou odstraněna obvykle po uplynutí dvou let.  

Životnost cookies: nejdéle 180 dní (toto se aplikuje pouze na cookies, které byly nastaveny touto webovou stránkou).

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

3.7 Kontaktování prostřednictvím telefonní linky pro dotazy

 

Účel / Informace:

Když se na nás obrátíte telefonicky - prostřednictvím telefonní linky pro dotazy, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, datum narození, obsah zprávy, přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Zároveň budeme uchovávat záznam uskutečněného hovoru za účelem zkvalitnění našich služeb.
Zpracování osobních údajů je činěno na základě Vašeho souhlasu, s tím, že nejste povinni osobní údaje předat a souhlas poskytnout. Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním, můžete se na nás obrátit písemně prostřednictvím kontaktních údajů. 

Příjemci:

Poskytovatelé platforem/hostingu, poskytovatelé spotřebitelských služeb, dodavatelé a poskytovatelé přepravy, externí agentury pro podporu kampaní.
Transfer do třetích zemí je možný. Jako vhodné záruky jsme uzavřeli standardní smluvní doložky v souladu s článkem 46 GDPR. Pro třetí země, pro které se uplatní rozhodnutí o adekvátní ochraně se aplikuje rovněž toto rozhodnutí. Pro více informací (jako například získání kopií záruk), nás můžete kontaktovat na kontaktu v 

Další příjemce naleznete v sekci obecných příjemců 1.4.

Výmaz/odvolání souhlasu:

Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (do dvou let od poslední zaslané zprávy), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání či oprávněného zájmu dle této politiky. 

Záznam uchováme nejdéle po dobu 90 dní.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat na našich kontaktech.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

3.8 Užití fotografií z akcí

 

Účel / Informace:

Beiersdorf uchovává pořízené fotografie či audiovizuální záznamy (dále jen „záznam), pokud je o tom subjekt informován v rámci vstupenky na akci/vstupu na akci nebo například u propagačního stánku příslušným oznámením a akceptací této informace s tím projeví souhlas s užitím záznamu dle ust. § 84 a násl.
Při užití fotografií nedochází ke specifickému a systematickému zpracování osobních údajů, k fotografiím nejsou žádné další údaje přiřazovány.
Účelem pořízení záznamu je zachycení dané akce pro zveřejnění, vytvoření fotografie pro návštěvníky akce, možnost účastníků se na fotkách a videích nalézt a označit se v rámci sociálních sítí, možnost účastníků si svoji fotografii stáhnout a uložit, a zveřejnění reportáže a galerie fotografií z akcí.

Souhlas s pořízením záznamu zahrnuje oprávnění Beiersdorf záznam zveřejnit a užít na propagačních materiálech (zejména nikoliv však výlučně letáčky, noviny, plakáty, tištěná propagace, katalog partnerům a další), na síti Internet, zahrnující mimo jiné webové stránky www.nivea.cz a sociální sítě Instagram, Youtube a Facebook, to vše k veřejné prezentaci dané akce. Z akce bude pořízen sestříhaný audiovizuální záznam, který bude Beiersdorf prezentován partnerům NIVEA akce. Souhlas zahrnuje oprávnění Beiersdorf záznam promítat na plátno, zobrazit na dalších akcích a jiných akcích Beiersdorf a dále záznam uchovávat pro interní evidenční účely Beiersdorf, včetně vyhodnocení dané akce a prezentace partnerům.

Beiersdorf je oprávněna v záznamu činit nezbytné úpravy a retuše, a záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve výše uvedeném rozsahu i ve spojení/v souboru s jinými autorskými díly a dalšími prvky. Beiersdorf má právo, nikoli však povinnost záznam užít. Beiersdorf má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogickém rozsahu i Vaše jméno a příjmení, pokud jej sdělíte.

Doba:

Souhlas je udělen na dobu 5 let.  Dle § 89 občanského zákoníku platí, že bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.

Právní základ:

Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 

3.9 Oprávněný zájem správce na ochraně svých práv

 

Účel / Informace:

Beiersdorf uchovává v omezeném rozsahu udělení souhlasu, učiněné právní úkony subjektů a případnou další nezbytnou dokumentaci pro ochranu svých práv, tedy vymáhání svých práv (včetně pohledávek), obranu proti nárokům subjektů či třetích osob a pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru.
Uchování nezbytné dokumentace pro tento účel probíhá vždy odděleně a bezpečně. 

Může se také stát, že odvoláte již udělený souhlas a Beiersdorf bude muset i zpětně prokázat, že zpracování bylo do odvolání souhlasu prováděno na základě právního titulu. 
Beiersdorf například musí prokázat orgánu dozoru, že i v minulosti učiněné aktivity byly prováděny v souladu s právní úpravou. 

Doba uchování / výmaz:

Za tímto účelem je doba uchování nejdéle tři roky od ukončení zpracování dle původního právního titulu a poté pouze, pokud je aktivní soudní či jiné řízení (po dobu trvání daného řízení).

Proti tomuto zpracování je možno podat námitky dle článku 4 této politiky

Doba se odvíjí od obecné promlčecí doby a rovněž možnosti orgánu dozoru učinit kontrolu zpětně až tři roky.

Právní základ:

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.