NIVEA pečuje o rodinu

Podporujeme projekty, které pomáhají rodinám

NIVEA PODPORUJE

Společenská odpovědnost značky NIVEA

Již více jak 100 let rodiny po celém světě důvěřují výrobkům NIVEA, které přinášejí tu nejlepší péči o pokožku. NIVEA se za tu dobu stala skutečným členem domácnosti a právě proto je pro ni péče o rodinu naprosto přirozená.

NIVEA se však zavázala pečovat o rodiny ještě mnohem víc a to tak, že podporuje rodinu a rodinné hodnoty a tím i prostředí, které je nenahraditelné při vytváření společenské odpovědnosti a pocitu sounáležitosti. Rodinné prostředí odráží stav společnosti, podpora těchto hodnot proto posiluje nejen jednotlivce, místní komunity, ale i společnost jako celek.

NIVEA se zaměřuje na témata týkající se rodiny po celém světě a to za pomoci lokálních partnerů i aktivního zapojení samotných zaměstnanců. V České republice realizuje vlastní vzdělávací projekt pro děti předškolního věku a podporuje další vybrané projekty, které pomáhají rodinám.

Smysluplnost programu "NIVEA pečuje o rodinu" potvrzuje také ocenění TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA 2017, ve kterém NIVEA získala bronzový certifikát v základní úrovni kategorie za společensky odpovědný přístup k podnikání. Toto ocenění každoročně uděluje nezávislá platforma pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost.


MEDVÍDEK NIVEA

Podporujeme předškolní vzdělávání

Medvidek - clanek

Seznamte se s Medvídkem NIVEA...

Již od roku 2002 se děti setkávají ve více než 200 a od roku 2017 ve více než 400 mateřských školách s milým kamarádem a pomocníkem. Medvídek NIVEA pomáhá s aktivní integrací dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou z různých sociálních skupin. Nenásilnou formou a přirozenou hrou podporuje u dětí kreativitu, individuální nezávislost a přispívá k celkovému rozvoji dětské osobnosti. Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.


OBĚDY PRO DĚTI

Pomáháme znevýhodněným školákům

NIVEA je hlavním partnerem charitativního projektu Obědy pro děti, jehož cílem je pomáhat dětem, které se ocitly v situaci, že si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. 

 

NIVEA poskytuje finanční podporu, která představuje ročně 24 000 obědů ve školních jídelnách pro potřebné děti.

Obědy pro děti


CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM®

PODPORUJEME PRAVIDELNÉ ČTENÍ DĚTEM

Celé česko čte dětem

Celé Česko čte dětem®

NIVEA podporuje obecně prospěšnou společnost Celé Česko čte dětem®, jejímž posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má totiž obrovský význam pro rozvoj jejich emočního zdraví. Předčítání zároveň rozvíjí představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem

 

Celé Česko čte dětem® proto realizuje dlouhodobou kampaň s mottem: „Čtěme dětem 20 minut denně, každý den!“ zaměřenou právě na rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí a mládeže.


NÁKUP, KTERÝ PEČUJE

Připojte se k nám a podpořte tyto projekty i vy

Udělejte radost sobě i druhým! Koupí Náramku rodiny, drobného dárku či libovolným příspěvkem podpoříte společně s NIVEA projekty, které pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba


ZAMĚSTNANCI POMÁHAJÍ

Nabízíme vlastní pomocnou ruku

Dalším krokem v naplňování závazku podporovat rodiny v rámci programu „NIVEA pečuje o rodinu“ je i celosvětová zaměstnanecká iniciativa společnosti Beiersdorf. Jejím cílem je dát zaměstnancům příležitost se na chvíli oprostit od každodenní práce a aktivně se podílet na podpoře lokálních rodin. Klademe tak i důraz na propojení firemního a individuálního dárcovství. 

2017

V říjnu jsme se zapojili do mezinárodního programu firemního dobrovolnictví „Engage Days“, který pořádá nezisková organizace Byznys pro společnost, a vydali jsme se přiložit ruku k dílu do Dětského centra při Thomayerově nemocnici v Praze. Vybaveni zahradním nářadím a dobrou náladou pro každé počasí jsme pomáhali stříhat keře, prořezávat stromky a hrabat listí v rozlehlém zahradním areálu. Odměnou nám byl horký čaj a káva a poděkování od milého personálu dětského centra.

Na jaře jsme v rámci úklidu šatníku zorganizovali dobročinnou sbírku dámského a dětského oblečení, které jsme za pomoci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. předali do bazárku pro jejich klientky. 

 
2016

Opět jsme uspořádali hned několik různých aktivit. V první řadě šlo o tzv. „kariérní workshopy“ pro klientky z programu The Career Bridge, jenž organizuje WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., kterou NIVEA dlouhodobě podporuje v rámci projektu Obědy pro děti a dalších doprovodných aktivit. Cílem bylo podpořit maminky, často samoživitelky, které se ocitly v nelehké životní situaci, z nějakého důvodu přišly o práci a nyní se chtějí vrátit do pracovního procesu, ale nemají dostatek sebevědomí a znalostí o aktuální situaci na trhu práce. V průběhu kariérních workshopů si maminky vyzkoušely pracovní pohovory s manažery NIVEA tzv. „nanečisto“ a získaly tak cennou zpětnou vazbu. Poté absolvovaly ještě kariérní konzultace se zástupci různých oddělení ve firmě, kteří s nimi sdíleli své zkušenosti z dané pozice a svoje kariérní příběhy, diskutovali spolu o předpokladech potřebných pro vykonávání dané práce, o výhodách a nevýhodách práce ve velké nebo malé firmě apod. To vše proto, abychom jim pomohli najít ztracenou sebedůvěru a zvýšit tak jejich šance na úspěšné profesní uplatnění.

Dále jsme zorganizovali sbírku dětských knížek, které byly ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Celé Česko čte dětem® věnovány nemocnicím, ordinacím pediatrů, centru pro rodinu a azylovým domům. Zapojili se i soutěžící z online soutěže a NIVEA pak věnovaný počet knížek ještě navíc zdvojnásobila. Celkem jsme tak dětem věnovali 432 knížek.

Před Vánoci jsme ještě potěšili maminky z WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Během celofiremního teambuldingu jsme vyráběli dárkové krabičky, které maminky dostaly jako překvapení na své vánoční besídce.

 

2015

V průběhu roku zorganizovali zaměstnanci hned několik aktivit, jejichž prostřednictvím se mohli aktivně podílet na podpoře projektů, které pomáhají rodinám a jimž zase pomáhá NIVEA.

Jednalo se o sbírku dětských knížek, která byla ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Celé Česko čte dětem® věnována ostravským nemocnicím; dále pak o dobročinnou sbírku dámského a dětského oblečení, které bylo za pomoci obecně prospěšné společnosti Women for Women předáno do bazárku pro maminky, jež se ocitly v tíživé životní situaci.

V předvánočním čase zaměstnanci stejně jako v předchozím roce zavítali do vybraných mateřských škol zapojených do vzdělávacího programu Medvídek NIVEA, tentokrát však za účelem hlasitého předčítání dětem. Pod záštitou kampaně Celé Česko čte dětem® tak pokračovali v šíření myšlenky pravidelného čtení dětem, které nejenže má pozitivní vliv na vývoj osobnosti dítěte, ale zároveň pomáhá utužovat vazby v rodině. Předškoláci si na památku z besídky odnesli knížky a školní batůžky.

2014

V předvánočním období navštívili zaměstnanci české pobočky několik mateřských školek zapojených do vzdělávacího programu Medvídek NIVEA a mohli se tak na vlastní oči přesvědčit, jak děti pracují s edukačními materiály, které firma školkám dodává. Uspořádali dětem vánoční besídku, jejíž cílem bylo aktivně se podílet na integraci dětí předškolního věku ve společnosti, resp. ve skupině nových „dospěláků“, a odměnit je za celoroční práci s materiály od Medvídka NIVEA. 

Během této adventní tvořivé dílny společně s dětmi vyráběli vánoční ozdoby, zpívali koledy, zdobili stromeček a na závěr jim předali dárky, které si děti přály. 

Mimo to zaměstnanci stejně jako v předchozím roce zorganizovali charitativní sbírku pro děti hospitalizované přes Vánoce ve Fakultní nemocnici Motol.

2013

2013

Zaměstnanci v rámci NIVEA Family Days uspořádali charitativní sbírku hraček, dětských knížek, sladkostí a podobných malých radostí, které byly následně darovány dětem v pražské Fakultní nemocnici v Motole. Společnost Beiersdorf navíc hodnotu veškerých vybraných dárků zdvojnásobila a tento finanční dar rovněž předala nemocnici.