morální výchova

Morální výchova

Jak můžete své dítě vést k tomu, aby z něj vyrostl čestný člověk?

Zlé, nebo hodné? My dospělí už víme, že svět není černobílý a že rozdělit všechno do dvou skupin prostě není možné. Jak ale potom křehká pravidla etiky předat svým dětem?

I malé dítě vnímá pocity druhých

rodina

Nejdříve dobrá zpráva. Některé studie ukazují, že ještě před prvním rokem jsou děti schopné soucitu. Pláčou, když pláčou ostatní, a smějí se, když se smějí i ostatní. Dvouleté dítě už dokáže utěšovat druhého. Stará se o kamaráda, kterého něco bolí, nabízí svou oblíbenou hračku plačícímu sourozenci nebo se ochotně podělí o sladkosti s ostatními dětmi. Vědci proto věří, že dvou a tříleté děti mají přirozenou schopnost empatie či altruismu.

A teď ta špatná. Kolem čtvrtého roku už děti vědí, že lhát, schválně ubližovat druhým ani krást se nemá. To ale ještě neznamená, že alespoň jednou nezkusí oklamat své rodiče, aby pro sebe získaly nějakou výhodu. V tomto věku děti začínají vnímat, že i ostatní mají své pocity a záměry. A s tím jde ruku v ruce zjištění, že špatné chování může představovat mocný nástroj.

Morální hodnoty předává dítěti autorita

Jak se k situaci postavit? Děti přebírají morální hodnoty od rodičů, a proto nejjednodušším způsobem je jít jim příkladem. Obecně platí, že pokud je rodina a okolní společnost dítěte čestná a morální, bude mít silný cit pro morálku i dítě. 

Přebírání morálních zásad totiž probíhá zvenku dovnitř. Co se tím myslí? Dítě nejprve morální normy dodržuje proto, že mu je nastavila nějaká autorita (nejčastěji rodič) zvenčí. Ví, že kdyby tyto normy porušilo, může upadnout v nemilost rodičů a z toho má strach. Postupně však dochází k zvnitřňování těchto norem a dítě je přijímá za své. Proto je tolik důležité, jaké hodnoty už od mala dětem vštěpujeme.

Snažíte se svému děťátku něco vysvětlit, ale ono se pořád vzteká? Buďte trpělivá a naučte se, jak zvládnout dětský vztek.
 
 

Jen trestat nestačí

Jak ale vašemu drobečkovi zásady co nejlépe předat? Aby se malé dítě v morálních hodnotách snadno orientovalo, musí jim rozumět. Velmi nebezpečná je proto tzv. dvojí morálka. Dítě nepochopí, že stejný skutek je na veřejnosti prohřeškem, ale doma může být omlouván. Pravda je v tomto případě jen jedna.

K přijetí morálních principů také nestačí jenom trestat. Pak by totiž skutky vašeho děťátka vycházely jen ze strachu a jeho morální chování by mohlo selhat, když se třeba nikdo nedívá. Pokud ovšem své dítě k odpovědnosti a čestnosti povedete postupně, půjdete mu dobrým příkladem a dáte mu dostatek lásky, vytvoříte nejlepší předpoklady k tomu, aby z něj jednou vyrostl opravdový charakter.