Header rodina

NIVEA pečuje o rodinu

Podporujeme projekty, které pomáhají rodinám
NIVEA PODPORUJE

Společenská odpovědnost značky NIVEA

Již více jak 100 let rodiny po celém světě důvěřují výrobkům NIVEA, které přinášejí tu nejlepší péči o pokožku. NIVEA se za tu dobu stala skutečným členem domácnosti a právě proto je pro ni péče o rodinu naprosto přirozená.

NIVEA se však zavázala pečovat o rodiny ještě mnohem víc a to tak, že podporuje rodinu a rodinné hodnoty a tím i prostředí, které je nenahraditelné při vytváření společenské odpovědnosti a pocitu sounáležitosti. Rodinné prostředí odráží stav společnosti, podpora těchto hodnot proto posiluje nejen jednotlivce, místní komunity, ale i společnost jako celek.

NIVEA se zaměřuje na témata týkající se rodiny po celém světě a to za pomoci lokálních partnerů i aktivního zapojení samotných zaměstnanců.

NIVEA v České republice realizuje vlastní vzdělávací projekt pro děti předškolního věku a podporuje další vybrané projekty, které pomáhají rodinám.

NYNÍ MŮŽETE POMÁHAT S NÁMI

Nákupem vánočních balíčků NIVEA přispějete na projekty, které pomáhají rodinám.

Z každého prodaného vánočního balíčku NIVEA nebo NIVEA MEN věnujeme 5 korun na projekty, které podporujeme v rámci programu “NIVEA pečuje o rodinu”: Medvídek NIVEA, Obědy pro děti a Celé Česko čte dětem®.

I v loňském roce jste měli možnost pomáhat s námi.

DÍKY VÁM JSME TAK V ROCE 2015 VĚNOVALI 1 686 550 Kč NA PODPORU RODIN, DĚKUJEME!

MEDVÍDEK NIVEA

Podporujeme předškolní vzdělávání

Seznamte se s Medvídkem NIVEA...

Již od roku 2002 mají děti ve více než 200 mateřských školkách v České republice možnost se setkávat s milým kamarádem a pomocníkem. Medvídek NIVEA pomáhá s aktivní integrací dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou z různých sociálních skupin. Nenásilnou formou a přirozenou hrou podporuje u dětí kreativitu, individuální nezávislost a přispívá k celkovému rozvoji dětské osobnosti. Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.

VÍCE INFORMACÍ
OBĚDY PRO DĚTI

Pomáháme znevýhodněným školákům

NIVEA je hlavním partnerem charitativního projektu Obědy pro děti, jehož cílem je pomáhat dětem, které se ocitly v situaci, že si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. 


NIVEA poskytuje finanční podporu, která představuje ročně 24 000 obědů ve školních jídelnách pro potřebné děti.

www.obedyprodeti.cz
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM®

PODPORUJEME PRAVIDELNÉ ČTENÍ DĚTEM

Celé Česko čte dětem®

NIVEA podporuje obecně prospěšnou společnost Celé Česko čte dětem®, jejímž posláním je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má totiž obrovský význam pro rozvoj jejich emočního zdraví. Předčítání zároveň rozvíjí představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem


Celé Česko čte dětem® proto realizuje dlouhodobou kampaň s mottem: „Čtěme dětem 20 minut denně, každý den!“ zaměřenou právě na rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí a mládeže.

www.celeceskoctedetem.cz
ZAMĚSTNANCI POMÁHAJÍ

Nabízíme vlastní pomocnou ruku

Dalším krokem v naplňování závazku podporovat rodiny v rámci programu „NIVEA pečuje o rodinu“ je i celosvětová zaměstnanecká iniciativa společnosti Beiersdorf. Jejím cílem je dát zaměstnancům příležitost se na chvíli oprostit od každodenní práce a aktivně se podílet na podpoře lokálních rodin.

2015

V průběhu roku zorganizovali zaměstnanci hned několik aktivit, jejichž prostřednictvím se mohli aktivně podílet na podpoře projektů, které pomáhají rodinám a jimž zase pomáhá NIVEA.

Jednalo se o sbírku dětských knížek, která byla ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Celé Česko čte dětem® věnována ostravským nemocnicím; dále pak o dobročinnou sbírku dámského a dětského oblečení, které bylo za pomoci obecně prospěšné společnosti Women for Women předáno do bazárku pro maminky, jež se ocitly v tíživé životní situaci.

V předvánočním čase zaměstnanci stejně jako v předchozím roce zavítali do vybraných mateřských škol zapojených do vzdělávacího programu Medvídek NIVEA, tentokrát však za účelem hlasitého předčítání dětem. Pod záštitou kampaně Celé Česko čte dětem® tak pokračovali v šíření myšlenky pravidelného čtení dětem, které nejenže má pozitivní vliv na vývoj osobnosti dítěte, ale zároveň pomáhá utužovat vazby v rodině. Předškoláci si na památku z besídky odnesli knížky a školní batůžky.

2014

V předvánočním období navštívili zaměstnanci české pobočky několik mateřských školek zapojených do vzdělávacího programu Medvídek NIVEA a mohli se tak na vlastní oči přesvědčit, jak děti pracují s edukačními materiály, které firma školkám dodává. Uspořádali dětem vánoční besídku, jejíž cílem bylo aktivně se podílet na integraci dětí předškolního věku ve společnosti, resp. ve skupině nových „dospěláků“, a odměnit je za celoroční práci s materiály od Medvídka NIVEA. 

Během této adventní tvořivé dílny společně s dětmi vyráběli vánoční ozdoby, zpívali koledy, zdobili stromeček a na závěr jim předali dárky, které si děti přály. 

Mimo to zaměstnanci stejně jako v předchozím roce zorganizovali charitativní sbírku pro děti hospitalizované přes Vánoce ve Fakultní nemocnici Motol.

2013

Zaměstnanci v rámci NIVEA Family Days uspořádali charitativní sbírku hraček, dětských knížek, sladkostí a podobných malých radostí, které byly následně darovány dětem v pražské Fakultní nemocnici v Motole. Společnost Beiersdorf navíc hodnotu veškerých vybraných dárků zdvojnásobila a tento finanční dar rovněž předala nemocnici.

Doporučujeme