Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

Tipy
Vrásky na krku

4 cviky, které vám pomohou vyhladit vrásky na krku

  1. Široce se usmívejte - prostě vytáhněte koutky úst nahoru a do strany. Pak povolte a několikrát cvik opakujte.
  2. Vyplázněte jazyk, jak nejvíce to jde, abyste zapojili svaly pod bradou. Vytrvejte 60 sekund.
  3. Zvedněte bradu směrem ke stropu a stáhněte ústa do naznačeného polibku, zkrátka jako byste chtěli strop políbit.
  4. Zvedněte bradu směrem ke stropu. Přiložte špičku jazyka k hornímu patru úst, usmějte se a polkněte.  Je to dřina, že?