Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

Používání cookies na NIVEA.cz

Cílem Politiky používání cookies  je informovat o používání cookies nebo podobných úložných technologií (dále jako "cookies") nainternetových stránkách NIVEA.cz.

 

1. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové jednotky, které váš prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení za účelem sběru určitých informací. Při příští návštěvě naší webové stránky ze stejného koncového zařízení budou informace uložené v cookies následně poslány zpět buď na naše webové stránky ("cookies první strany"), nebo na jiné webové stránky, kterým tyto cookies patří ("cookies třetích stran"). Prostřednictvím uložených a zpět zaslaných informací příslušná webová stránka rozpozná, že jste ji již navštívili pomocí prohlížeče, který používáte ve vašem koncovém zařízení. Díky těmto informacím můžeme navrhovat a zobrazovat webové stránky v optimální podobě podle vašich preferencí. Na vašem koncovém zařízení tedy identifikujeme pouze soubory cookies. Mimo soubory cookies budeme uchovávat vaše soukromé údaje pouze po obdržení vašeho výslovného souhlasu nebo pokud je to zcela nezbytné pro to, abyste mohli používat vám nabízené a vámi navštívené služby odpovídajícím způsobem.

2. Souhlas s používáním cookies

Cookies, které nejsou nezbytně nutné pro to, abychom vám mohli poskytovat služby na našich webových stránkách (více informací o nezbytně nutných cookies najdete pod bodem č. 3.a.), budou použity pouze po obdržení vašeho souhlasu. Pokud začnete aktivně používat naše webové stránky, dáváte souhlas k použití cookies v případě, že pokračujete v surfování na našich stránkách i po zobrazení cookie lišty. 

Nastavení vašeho počítače pro soubory cookies můžete kdykoliv individuálně změnit tím, že deaktivujete nebo aktivujete jednotlivé kategorie cookies. Další obecné informace o tom, jak lze ve vašem prohlížeči všeobecně deaktivovat cookies (tj. včetně nezbytně nutných cookies) najdete po bodem č. 4.

3. Typy cookies

Podle účelu a funkce můžeme rozdělit cookies do následujících kategorií: 
(i) nezbytně nutné cookies; 
(ii) funkční cookies;  
(iii) výkonnostní cookies.

a. Nezbytně nutné cookies

Nezbytně nutné cookies zajišťují funkce, bez nichž nelze využívat naše webové stránky tak, jak máte v úmyslu. Tyto cookies používáme výhradně my a jsou to tedy "cookies první strany". To znamená, že všechny informace uložené v těchto cookie souborech se vrací na naše webové stránky.

Nezbytně nutné cookies se například postarají o to, abyste byli vždy přihlášeni jako registrovaný uživatel, když vstupujete na různé podstránky našich webových stránek, a tak nemusíte zadávat vaše registrační údaje pokaždé, když vstoupíte na novou stránku.

Používání nezbytně nutných cookies na našich stránkách je možné bez vašeho souhlasu. Z tohoto důvodu také není možné nezbytně nutné cookies individuálně aktivovat nebo deaktivovat. Tuto funkci máte k dispozici pouze u cookies, které vyžadují váš souhlas, tj. funkčních a výkonnostních cookies. Máte ale stále možnost kdykoliv deaktivovat veškeré cookies ve vašem prohlížeči  (viz bod č. 4).  

Následující nezbytně nutné cookies mohou být použity na našich webových stránkách:

 

 Name  Description/purpose  Lifespan
 ASP.NET_Sessionid  Tyto cookies jsou automaticky generovány naším webovým serverem a stanovují   jedinečné ID relace. Tyto cookies zajišťují, že údaje zadané uživatelem webových stránek nebudou ztraceny, zatímco uživatel vstupuje na naše webové stránky nebo je používá. Tyto cookies zmizí, jakmile návštěvník opustí webové stránky.  relace
 PcLogin yyy  Tento soubor cookie vyměňuje informace mezi různými interními systémy, které jsou nutné k provozu webové stránky.
 relace
 cookie-opolicy-session  Tento soubor cookie určuje, zda se má uživateli zobrazit lišta cookie.  relace
 Cxp auth xxxx Explicit  Tento soubor cookie kontroluje, zda se uživatel během relace přihlásil pomocí hesla (přihlašovacích údajů).  relace
 Cxp_auth_xxx  Tento soubor cookie kontroluje, zda se uživatel během relace přihlásil pomocí hesla (přihlašovacích údajů).  relace (nebo 4 týdny))
 dwsecuretoken_xxxx  N/A  N/A
 dwsid  N/A  N/A
 Dw_returnURL  Tento soubor cookie zajistí, aby byl uživatel po přihlášení přesměrován zpět přesně na tu stránku, ze které přihlásil.  relace
 Isuserauthenticated  N/A  N/A

b. Funkční cookies

Funkční cookies umožňují našim webovým stránkám uchovávat dříve poskytnuté údaje (např. registrované jméno nebo volbu jazyka), a tak vám nabízet lepší a individualizované funkce. Tyto  cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách.  

Na našich stránkách používáme následující funkční cookies:

 Name  Description/purpose Lifespan
 DWFirstName  Tento soubor cookie uchovává křestní jméno uživatele, abychom jej mohli osobně pozdravit a oslovit. 24 hodin
 DWGender  Tento soubor cookie uchovává pohlaví uživatele, pokud tuto informaci poskytl ve formě adresy, abychom mohli nahrát odpovídajícím způsobem upravený obsah. 24 hodin
 DemandwareContactLevel  Tento soubor cookie identifikuje status uživatele (kontaktní úroveň: nový na webových stránkách, vracející se návštěvník, registrovaný atd.), abychom mohli určit, jaký obsah a podstránky máme zobrazit. 365 dní
 DemandwarePointBalance  Tento soubor cookie uchovává získané bonusové body ("body za odměnu"), abychom mohli určit, jaký obsah máme zobrazit. 24 hodin
 DemandwareSegment  Tento soubor cookie představuje uživateli upravený a personalizovaný obsah podle uživatelských segmentů. 24 hodin
 DemandwareTargetGroup  Tento soubor cookie představuje uživateli upravený a personalizovaný obsah podle cílových skupin. 24 hodin
 DemandwareTriggerBrand  Tento soubor cookie představuje uživateli upravený a personalizovaný obsah podle sledovaných značek. 24 hodin
 DemandwareTriggerPrice  Tento soubor přiděluje uživateli spouštěcí kategorii cena ("cena"), abychom mohli určit, jaký obsah mu má být zobrazen. 24 hodin
 DemandwareTriggerQuality  Tento soubor přiděluje uživateli kategorii kvality ("kvalita"), abychom mohli určit, jaký obsah mu má být zobrazen. 24 hodin
 DemandwareTriggerService  Tento soubor přiděluje uživateli spouštěcí kategorii služba ("služba"), abychom mohli určit, jaký obsah mu má být zobrazen. 24 hodin
 DWAge  Tento soubor cookie uchovává věk udaný uživatelem, abychom mohli určit, jaký obsah mu má být zobrazen. 24 hodin
 RecentlyViewedCookie  Tento soubor cookie uchovává výrobky, které si uživatel již prohlédl, abychom mu je mohli opět zobrazit na různých místech a v různém čase ("již jste si prohlédli").  31 dní
 CookieCategory  Tento soubor cookie uchovává kategorii, kterou si uživatel naposledy prohlédl na každé stránce, abychom mu mohli zobrazit doporučení výrobků a obsahu.  1 rok
 CookieSubCategory  Tento soubor cookie uchovává podkategorii, kterou si uživatel naposledy prohlédl na každé stránce, abychom mu mohli zobrazit doporučení výrobků a obsahu.  1 rok

c. Výkonnostní cookies

Výkonnostní cookies shromažďují informace o tom, jak lidé naše webové stránky používají, a s jejich pomocí můžeme zlepšovat atraktivitu, obsah a funkčnost našich stránek. Tyto cookies  nám například pomáhají zjistit, zda uživatelé navštívili nějaké podstránky našich webových stránek, a které, a jaký typ obsahu je pro uživatele předmětem zvláštního zájmu. Zaznamenáváme zejména kolikrát na stránky vstoupíte, kolik podstránek navštívíte, čas strávený na našich stránkách, pořadí, ve kterém stránky navštívíte, jaká klíčová slova vás k nám přivedla, zemi, region a případně město, ze kterého jste na naše stránky vstoupili, stejně jako množství mobilních koncových zařízení, které se přihlašují na naše webové stránky. Zaznamenáváme také pohyby, "kliknutí" a rolování počítačovou myší, abychom pochopili, které části našich webových stránek jsou pro uživatele obzvláště zajímavé. Díky tomu můžeme cíleně upravit obsah našich webových stránek  požadavkům našich uživatelů
a optimalizovat, co nabízíme. IP adresa vašeho počítače, přenášená z technických důvodů, je automaticky anonymizována a neumožňuje nám vyvozovat žádné závěry
o jednotlivých uživatelích.

Vyhrazujeme si také právo použít informace, které jsme získali pomocí cookies z anonymizovaných analýz uživatelského chování návštěvníků na našich webových stránkách k tomu, abychom vám ukazovali specifickou inzerci na některé z našich výrobků na našich vlastních webových stránkách. Věříme, že vám to jako uživatelům přinese výhody, neboť vám budeme ukazovat inzerci či obsah, u nějž máme na základě vašeho uživatelského chování důvod předpokládat, že odpovídá vašim zájmům, a méně náhodně zvolené inzerce nebo obsahu, který by vás nemusel tolik zajímat.  

Na našich stránkách používáme výkonnostní cookies. Zde je příklad výkonnostních cookies, které využíváme:

Name

Description/purpose

Lifespan

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Tento soubor cookie rozpozná, zda návštěvník webové stránky navštívil již dříve. Tak můžeme zjistit, jaký je podíl nových uživatelů na našich webových stránkách.

10 let

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

 Tento soubor cookie zaznamenává, které podstránky návštěvník na webových stránkách navštívil během jedné relace. Tyto informace slouží ke zlepšení internetových stránek.

relace

 _ga

 Tento soubor cookie shromažďuje informace o tom, jak uživatelé používají tyto webové stránky, pro analytické účely.

 2 roky

 _gat

 Tento soubor cookie omezuje shromažďování údajů, pokud na jedné stránce obdržíme příliš mnoho uživatelských žádostí. Některé uživatelské požadavky jsou zablokovány a výsledky projektovány

10 minut

_gas

Tento soubor cookie podporuje sledování během relace (používá se jako "pomocník").

relace

 _gau

Tento soubor cookie podporuje sledování uživatele během delšího časového období (používá se jako "pomocník").

2 roky

 _gat_UA-*

Tento soubor cookie omezuje shromažďování údajů, pokud na jedné stránce obdržíme  příliš mnoho uživatelských žádostí. Zaručuje tak zachování rychlosti webových stránek, i když jsou přetíženy.

 2 roky

_dc_gtm_UA-*

 Tento soubor cookie slouží k nahrávání skriptů a kódů na webové stránky.

10 minut

optimizelyBuckets

 Tento soubor cookie uchovává variantu webové stránky, která byla zobrazena uživateli v rámci A / B testu, abychom zajistili, že uživateli nabízíme logický reklamní zážitek.

10 let

optimizelyEndUserid

Tento soubor cookie identifikuje jednotlivé uživatele prostřednictvím časového razítka a náhodně vygenerovaného čísla.

10 let

OptimizelySegments

Tento soubor cookie uchovává příjem a podmínky uživatele (např. prohlížeč, kampaň, zařízení atd.).

10 let

optimizelyPendingLogEvent

Tento soubor cookie slouží jako dočasná vyrovnávací paměť, dokud nelze odeslat serverový požadavek na Optimizely.

 15 vteřin

optimizelyRedirect

Tento soubor cookie uchovává původní URL adresu, z níž uživatel přišel, abychom zabránili přesměrovacím smyčkám.

5 vteřin

dwac_XXXX

Tento soubor cookie se používá pro analytické účely.

 relace

_m3Kxxxxxx

 Tento soubor cookie uchovává způsob, jakým způsobem uživatel na webových stránkách kliká, abychom mohli webové stránky optimalizovat – například rozpoznat oblasti, které jsou pro uživatele obzvláště důležité, a tedy na ně často kliká.

 2 roky

Dwanonymous_xxxx

 Tento soubor cookie obsahuje jasné sledování ID, abychom mohli identifikovat zákazníka, který není přihlášen a který se opětovně přihlásí. Používá se pro zobrazení osobního nastavení v obchodě pro zákazníka.

6 měsíců


4. Správa a odstranění všech cookies

Dále můžete nastavit váš webový prohlížeč takovým způsobem, že cookies nebude všeobecně možné ukládat do vašeho zařízení a/nebo budete pokaždé tázáni, zda souhlasíte s povolením  cookies. Můžete také kdykoli odstranit cookies, které jste opět povolili. Detailní popis těchto postupů najdete ve funkci Nápověda vašeho prohlížeče. 

Berte prosím na vědomí, že všeobecná deaktivace cookies může vést k omezení funkčnosti našich webových stránek.  

Status: květen 2016