Objevte svět péče NIVEA

Hledám informace o výrobcích pro

Udržitelný rozvoj

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VE SPOLEČNOSTI BEIERSDORF

Naši společnost řídíme v souladu s pravidly udržitelného rozvoje a hlásíme se k ekologické a sociální odpovědnosti. Naše kroky nevede pouze ekonomický úspěch naší společnosti, ale také náš aktivní přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti při práci a odpovědnost k sociálním otázkám.

Trvalý rozvoj je neustálý proces, v jehož průběhu se objevují stále nové cíle, perspektivy a opatření. Trvalý rozvoj je především základní myšlenkový postoj, jenž se vyvíjí prostřednictvím procesů učení. Naším cílem je stále se zlepšovat a přispívat tak k vyšší kvalitě života.

Pro více informací o společnosti Beiersdorf navštivte prosím

http://www.sustainability.beiersdorf.com/