dm soutěž

Úplná pravidla soutěže

Vyhrajte roční zásobu nejlepší péče NIVEA!

Úplná pravidla soutěže
Vyhrajte roční zásobu nejlepší péče NIVEA!


Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané "Vyhrajte roční zásobu nejlepší péče NIVEA!“ ("soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatelem soutěže je společnost Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 („pořadatel“). 

Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na www.nivea.cz/dm.

Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 2. 2. 2023 00:00:00 hod. do 8. 3. 2023 23:59:59 hod. („termín konání soutěže“) na území České republiky, výhradně prostřednictvím jednotlivých kamenných provozoven dm ČR drogerie markt s.r.o. (v prodejní době jednotlivých provozoven, jejichž výčet je uveden na www.dm/cz/store), a online shopu dm na adrese https://www.dm.cz/ („místo konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.nivea.cz/dm („soutěžní web“).

Účast v soutěži:

Soutěž se vztahuje na jakékoliv výrobky pořadatele prodávané pod obchodní značkou NIVEA, NIVEA MEN anebo Labello („soutěžní výrobek“).

Spotřebitel (zájemce o účast v soutěži) se soutěže o výhry zúčastní tak, že v termínu konání soutěže:
 
- jednorázově tj. na jeden daňový doklad zakoupí jakékoli soutěžní výrobky (NIVEA, NIVEA MEN, Labello) (libovolný počet kusů) v celkové hodnotě nejméně 249,- Kč vč. DPH v místě konání soutěže (kamenné prodejny dm ČR anebo online shop dm.cz) v termínu konání soutěže („soutěžní nákup“), 
- uschová si daňový doklad – účtenku/fakturu prokazující provedení soutěžního nákupu („účtenka“),
- a registruje se (včetně uvedení požadovaných údajů v podobě – jméno, příjmení, pohlaví, e-mail, doručovací adresa, datum nákupu uvedené na účtence a scanu účtenky v termínu konání soutěže) na soutěžním webu www.NIVEA.cz/dm,
- a potvrdí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů stiskem příslušného tlačítka odeslat, čímž současně potvrzuje, že je starší 15 let.  Osoby mladší 15-ti let prohlašují, že spolu se soutěžní registrací zašlou potvrzení rodiče k účasti v této soutěži. Výhra se doručuje pouze na území České republiky.
(dále jen „registrace“).

Za soutěžícího v soutěži o výhry se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do soutěže, tj. mimo jiné provedla soutěžní nákup a vložila údaje přes webový formulář. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy s novými údaji z nové účtenky a novou registrací. Údaje z účtenky lze do soutěže zaslat vždy pouze jedenkrát; v opačném případě budou obě (nebo více) registrací se stejnými údaji z účtenky ze soutěže vyřazeny. V rámci jedné registrace na soutěžním webu je možné zaslat maximálně údaje z jedné účtenky. Za dokončený a řádně provedený soutěžní nákup se považuje takový nákup, u kterého nebylo využito odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dní bez uvedení důvodu.

Soutěžící je povinen uschovat ke každé registraci na soutěžním webu originál účtenky o nákupu – dokladu o zaplacení soutěžních výrobků v částce alespoň 249,- Kč vč. DPH. Pokud soutěžící nepředloží na případnou výzvu pořadatele či jím pověřené osoby originál (ověřenou kopii) dokladu/dokladů o zaplacení splňující podmínky těchto pravidel, originály účtenek prokazující všechny tvrzené soutěžní nákupy, bude ze soutěže vyřazen. Pořadatel si vyhrazuje právo vyzvat každého výherce, aby mu účtenky zaslal na jím určenou adresu a v určeném termínu, a to na náklady výherce. Výherce je povinen doložit účtenky ke všem svým registracím do soutěže, ať již výherním, nebo nevýherním. Pořadatel je oprávněn vyloučit všechny soutěžící, kteří obchází tato pravidla, jednají v rozporu s dobrými mravy anebo bude zjištěno, že došlo k přihlášení soutěžních nákupů, u kterých bylo realizováno odstoupení od smlouvy a nákup tak nebyl řádně dokončen.

Pořadatel není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na soutěžním webu, bude-li způsobeno technickou poruchou na straně třetích osob.

Určení výherců:

Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících, resp. jednotlivých účtenek řádně zaregistrovaných do soutěže vylosováno 50 výherců, kteří vyhrávají 1 kus výhry
Výherci budou vylosováni ze všech soutěžících, resp. jejich jednotlivých registrací účtenek, kteří se řádně zaregistrovali, provedli soutěžní nákup a splnili tato pravidla. 
Losování uskuteční zástupci pořadatele, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.
Jeden soutěžící se může účastnit v soutěži opakovaně, avšak vždy na základě nového, unikátního soutěžního nákupu a nové soutěžní registrace. Jeden soutěžící může vyhrát pouze jednou.
Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován pořadatelem nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři („výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. 
Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl do registračního formuláře, a to do 30 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

Výhry v soutěži:
V soutěži se hraje o následující výhry – 50 balíčků nejoblíbenějších výrobků NIVEA a LABELLO v celkové hodnotě nejméně 10 000 Kč vč. DPH pro roční spotřebu 1 dospělé ženy. 

Balíček obsahuje: 
1 x Nivea Creme 250 ml
1 x Nivea Soft krém 300 ml
2 x Nivea Výživné tělové mléko Body Milk 400 ml
2 x Nivea Q10 Zpevňující tělové mléko +vitamín C 400 ml
2 x Nivea Krém na ruce Intensive 100 ml
6 x Nivea Sprchový gel Creme Care 250 ml
6 x Nivea Sprchový gel Creme Soft 250 ml
6 x Nivea Sprej Antiperspirant Black&White Invisible Clear 150 ml
6 x Nivea Sprej Deodorant Fresh Natural 150 ml
3 x Nivea Zpevňující denní krém Q10 Power OF 15 50 ml
4 x Nivea Dvoufázový odličovač očí a make-upu 125 ml
4 x Nivea Zklidňující micelární voda Sensitive 400 ml
3 x Nivea Čisticí pleťové mýdlo s růží 75 g
4 x Labello Balzám na rty Original 4,8 g
1 x Nivea Tekuté mýdlo Creme Soft 250 ml
3 x Nivea Tekuté mýdlo Creme Soft Refill 500 ml
6 x Nivea Šampon Hairmilk Normální 250 ml
4 x Nivea Kondicionér Hairmilk Normální 200 ml
3 x Nivea Lak na vlasy Volume Care 250 ml
3 x Nivea Pěnové tužidlo Volume Care 150 ml
(dále jen „výhra“).

*Počet a složení výrobků v balíčku je určen pořadatelem a vychází z interních studií, podkladů a zkušeností, kdy tento počet a složení výrobků odpovídá průměrné roční spotřebě 1 dospělé osoby. Hodnota balíčku je stanovena na základě nezávazných doporučených spotřebitelských cen platných k 1. 1. 2023. Každý balíček má stejné, předem stanovené složení. Pořadatel je oprávněn složení či počet výrobků v balíčku změnit, pokud nebude z objektivních důvodů možné dodržet popsané složení. Změna složení balíčku na žádost výherce není možná.

Odměna pro členy NIVEA klubu:

V případě, že se soutěže účastní člen NIVEA klubu, který má ke dni vyhodnocení aktivní účet, získává automaticky za svoji účast 30 bodů na svůj klubový účet v NIVEA klubu. Opakovaná účast v tomto případě počet bodů nezvyšuje. Více informací o NIVEA klubu najdete na www.NIVEA.cz/klub.


Zpracování osobních údajů:
1) Správcem osobních údajů je pořadatel: Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933
2) Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí dostupném na https://www.nivea.cz/o-spolecnosti/politika-ochrany-soukromi („Politika“).
3) Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher včetně nezbytné související komunikace zahrnující komunikaci telefonicky anebo elektronickými prostředky, s čímž soutěžící vstupem do soutěže souhlasí.
4) Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže včetně nutné komunikace nezbytné a odvoláním souhlasu (byť částečně) účast v soutěži končí.
5) Doba zpracování osobních údajů je dobou termínu konání soutěže až do předání výher a 6 měsíců poté z důvodu kontroly. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností pořadatele a pro případ kontroly orgánu dozoru. Více o oprávněném zájmu na ochraně práv a plnění právních povinností je uvedeno v Politice.
6) Rozsah údajů: údaje zadané v registračním formuláři (jméno, příjmení, pohlaví, e-mail, doručovací adresa), scan soutěžní účtenky, datum/čas/log k registraci do soutěže, a v případě výhry i další údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu či jinou komunikaci dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře včetně odměny pro člena NIVEA klubu, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let.
7) Příjemci údajů: zpracovatelé v podobě agentury zajišťující kompletaci výher a další zpracovatelé a příjemci uvedení v Politice. 
8) Práva soutěžícího jako subjektu údajů, včetně způsobu jejich uplatnění jsou k dispozici v Politice.
9) Více informací o zpracování osobních údajů pro marketingové akce je uvedeno v článku 3.3 Politiky.
10) Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel je oprávněn výhry nahradit jinými obdobnými výhrami. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

3) Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky.

4) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Beiersdorf spol. s r.o. (pořadatel), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejm. zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5) Pořadatel neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel neručí za nedoručení registrace na webových stránkách, stejně jako za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb.

6) Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

7) Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.


V Praze dne: 20.1. 2023