Upřímnost a transparentnost

Představa, že naše produkty ovlivňují každý den životy lidí po celém světě, nás pohání k těm nejlepším výkonům. Právě tato zodpovědnost je jádrem našich hodnot a všeho, co děláme.

Naše hodnoty se odráží nejen v našem kodexu chování, ale také v environmentálních a sociálních závazcích nebo třeba v našem přístupu k testování na zvířatech. Neustále pracujeme na vývoji lepších a udržitelnějších ingrediencí a snažíme se přenést naše zásady i do společných projektů s našimi partnery.

 


Podělíme se s vámi o podrobné informace o NIVEA výrobcích i firemních hodnotách. Nakoukněte pod pokličku značky, které důvěřují lidé po celém světě. 

NIVEA PEČUJE

Lidé po celém světě důvěřují produktům NIVEA a my se snažíme dělat vše pro to, abychom si tuto důvěru zasloužili. Naším hlavním posláním je starat se o zdraví a bezpečnost vaší pokožky, proto každá látka, kterou při výrobě používáme, musí splňovat bezpečnostní kritéria. Cílem značky NIVEA je dosáhnout zlepšení přirozených funkcí pokožky za použití co nejmenšího počtu ingrediencí

NIVEA se nestará pouze o dobro vaší pokožky, ale také o přírodu. Jsme jedna z nejdéle existujících značek a neustále hledáme lepší a udržitelnější způsoby výroby. Žádné naše přípravky nejsou testovány na zvířatech. Tyto testy jsou v EU zakázány již od roku 2004 (od roku 2013 je zakázáno testovat na zvířatech i jakoukoli z ingrediencí) a společnost Beiersdorf se jim dlouhodobě vyhýbá po celém světe. Více než 35 let se angažujeme ve vývoji alternativních metod testování, které se řadí do seznamu našich hodnot. 

NIVEA není pouze značka. Jsme to my všichni, kdo se snažíme o vytvoření té nejlepší péče o pokožku. Každý z nás se nějakým způsobem zapojuje do péče o naši planetu, ať už se jedná o třídění odpadu, dobrovolnictví nebo třeba sázení stromků. Pro cestu do práce volíme raději kolo než auto a služebním cestám se snažíme vyhýbat, raději si zavoláme nebo uspořádáme hromadnou videokonferenci. Krůček po krůčku zmenšujeme naši ekologickou stopu! 


NAŠE ZÁVAZKY VŮČI TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

NIVEA respektuje přírodu – od přirozených funkcí pokožky až po všechna stvoření na naší planetě. 

Již mnoho let investujeme do vývoje alternativních metod testování, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli ověřit snášenlivost a účinnost NIVEA produktů. Aktivně usilujeme o zavedení alternativních testovacích metod po celém světě.  

NIVEA, jako lídr ve vývoji kosmetiky, úzce spolupracuje s více než 50 partnery po celém světě a investuje do vývoje alternativních testovacích metod, při kterých nedochází k žádné krutosti. Za posledních 35 let bylo v tomto vývoji dosaženo velkého pokroku, některé metody dokonce získaly mezinárodní přijetí ze strany OECD

V celosvětovém měřítku usiluje NIVEA o přijetí alternativních testovacích metod po celém světě. Avšak v některých zemích, mezi které patří například i Čína, je testování kosmetických přípravků na zvířatech stále podporováno. Našim cílem je přesvědčit čínské orgány o tom, že testování na zvířatech je zbytečné a může být nahrazeno alternativami, aniž by byla ohrožena bezpečnost spotřebitele. 

Jít zpět

Kodex chování

PODPORA NAŠICH HODNOT

Jako globální značka spolupracuje NIVEA s místními dodavateli po celém světe. Ne vždy je snadné udržet výrobu v souladu s našimi hodnotami, proto jsme vytvořili Kodex chování, který slouží jako vodítko pro všechny naše dodavatele.  Na základě Všeobecné deklarace lidských práv, úmluv Mezinárodní organizace práce a pokynů OECD pro nadnárodní podniky stanovuje náš Kodex chování etické a udržitelné standardy pro naše dodavatele

Ještě než uzavřeme spolupráci s jakýmkoliv dodavatelem, musí se zavázat k dodržování našeho Kodexu chování. Jeho dodržování poté pravidelně kontrolujeme. Zároveň dodavatelům poskytujeme platformy, na kterých spolu mohou sdílet osvědčené postupy a rady, které jim napomáhají k lepší kvalitě práce.