Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce

Osobou odpovědnou za shromažďování, zpracování a použití osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), tedy správcem je:


Beiersdorf spol. s r.o. 
Praha 5, Pekařská 16, PSČ 15500 
IČ: 48117099, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále jen jako "společnost Beiersdorf")
Telefon:  +42 (0) 466 029 555
E-mail: info@NIVEA.cz
 
Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost bereme velmi vážně a držíme se příslušných státních i evropských nařízení o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty našeho zpracování osobních údajů vysvětlujeme níže.
 Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona. Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám informace týkající se shromažďování, zpracování a použití (dále jen „zpracování“) osobních údajů. Na tomto místě můžete zjistit veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů.

 

2. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, na základě kterých je možné vás identifikovat, jako například vaše jméno, e-mail nebo poštovní adresa. Společnost Beiersdorf neshromažďuje vaše osobní údaje s výjimkou případů, kdy takové údaje výslovně poskytnete (např. při objednání e-mailových newsletterů, účastí v průzkumu nebo soutěži, objednáním vzorků nebo brožur, či žádostí o informace) a kdy poskytnete souhlas s jejich použitím. Souhlas nejčastěji projevujete zaškrtnutím příslušného políčka s informací o zpracování. Projeveným souhlasem udělujete správci souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu daném konkrétním případem. Nejčastěji se jedná
o  jméno, příjmení, datum narození, adresa a e-mailová adresa. Nikdy nepožadujeme rozsah širší, než je nutný pro daný konkrétní účel.

Účelem zpracování osobních údajů je účel uvedený v daném konkrétním případě. Může se jednat zejména o zajištění odpovědi na vaše dotazy nebo obavy, pro splnění vašich požadavků nebo abychom vás informovali o výsledcích soutěže, dále také nabízení produktů a služeb, poskytování informací a materiálů týkajících se produktů nebo reklamních kampaní a zasílání pozvánek na akce, soutěže, informování o novinkách, a toto vše poštou, osobně i elektronickými prostředky komunikace. Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Váš souhlas nejste povinni udělovat. Souhlas je zcela dobrovolný. V případě poskytnutí souhlasu máte mimo jiné práva uvedená v §§ 11,12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.,
 tj. zejména právo souhlas bezplatně kdykoliv na shora uvedených kontaktech správce písemně odvolat. Máte také právo požádat nás o informaci o zpracování  osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, máte právo na opravu  osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování vašich práv se na nás neváhejte obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem.  
 Společnost Beiersdorf zaručuje, že vaše osobní údaje neprodá ani nepronajme žádné třetí osobě. Může se však stát, že vaše údaje budeme nuceni poskytnout
v případech, kdy k tomu budeme povinni ze zákona, případně v reakci na vymahatelné požadavky státních úřadů.

a. Vytvoření profilu na základě uživatelského účtu NIVEA

 

    „Souhlasím s vytvořením uživatelského profilu pro poskytování personalizovaného obsahu. Zaškrtnutím uděluji společnosti Beiersdorf spol. s r.o., jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje v uvedeném rozsahu a tyto použila pro vedení uživatelského profilu s personalizovaným obsahem a pro účel průzkumu trhu a zlepšování efektivity webových stránek, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že mám práva uvedená v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s informacemi o zpracování zde uvedenými." *
        *Vzorový souhlas


Pokud jste pomocí vzorového souhlasu uvedeného v předcházejícím rámečku vyjádřili souhlas s vytvořením uživatelského profilu, budeme vaše údaje používat následujícími způsoby:

Pokud se zaregistrujete, vytvoříme pro vás uživatelský profil, v rámci kterého budou shromažďovány všechny vaše dosavadní i budoucí aktivity v rámci našich webových stránek (účast v soutěžích o ceny, přihlášení odběru newsletteru NIVEA, zadaná hodnocení výrobků atd.). Váš personalizovaný uživatelský profil nám poskytne příležitost nabídnout vám individuálně přizpůsobený obsah týkající se našich výrobků a služeb. Součásti a obsah vašeho uživatelského profilu jsou pro vás vždy viditelné. Jakožto registrovaný uživatel můžete také hodnotit naše výrobky. Udělením souhlasu také souhlasíte s uvedením vašeho křestní jméno a vámi zadaného hodnocení na našich webových stránkách.

Pokud bychom chtěli údaje uložené ve vašem zákaznickém účtu použít pro propagační účely, vždy si v takovém případě vyžádáme váš dodatečný výslovný souhlas (prostřednictvím přihlášení odběru newsletteru NIVEA nebo NIVEA FOR ME, viz níže).

Pokud svůj zákaznický účet NIVEA nechcete nadále používat, můžete jej kdykoliv smazat. Za tímto účelem se prosím přihlaste do vašeho zákaznického účtu a proveďte proces zrušení registrace, případně nám zašlete odvolání vašeho souhlasu s vedením zákaznického účtu (oznámení o vyřazení z databáze) e-mailem.

    
b. Newsletter NIVEA
     

    „Ano, mám zájem o zasílání newsletteru NIVEA a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Prostudoval(a) jsem si "zásady ochrany osobních údajů". Tento souhlas může být kdykoliv odvolán.“*

        *Vzorový souhlas

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru NIVEA a vyjádřili jste souhlas s prohlášením uvedeným v předcházejícím rámečku, budeme vaše údaje používat následujícími způsoby:

Newsletter NIVEA obsahuje informace o novinkách, nabídkách a další informace o značce NIVEA a o dalších značkách společnosti Beiersdorf (např. Labello).
V newsletteru NIVEA vám budeme zasílat individuálně přizpůsobenou reklamu na naše výrobky a služby, případně nabídky k účasti v kampaních, jako jsou spotřebitelské soutěže nebo testování produktů.

Souhlasem se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno shora a přihlášením k odběru newsletteru NIVEA prohlašujete, že souhlasíte s tím, abychom za účelem sestavení personalizovaných novinek, nabídek a dalších informací obsažených v newsletteru NIVEA, který vám bude zasílán, vyhodnocovali vaše nákupní zvyklosti
a vaše chování na našich webových stránkách tak, abychom pro vás mohli sestavit newsletter, který bude odpovídat vašim požadavkům a zájmům. Vaše údaje jsou ukládány a používány také pro účely průzkumu trhu a propagace. Za tímto účelem vás budeme kontaktovat pouze e-mailem. Nakonec budeme vaše údaje používat také pro analýzu a zlepšování efektivity našich webových stránek.

Pokud nadále nechcete newsletter NIVEA dostávat, můžete jeho odběr kdykoliv odhlásit a jeho zasílání zrušit. Za tímto účelem prosím klikněte na odkaz, který je uveden
v každém newsletteru. Poté budete provedeni procesem zrušení odběru, případně nám zašlete odvolání vašeho souhlasu se zasíláním newsletteru (oznámení o vyřazení z databáze) e-mailem.3. Doba, po kterou jsou vaše údaje ukládány

Vámi poskytnuté údaje budeme uchovávat pouze po takovou dobu, jež bude nezbytná pro naplnění účelu, za kterým jste nám své údaje poskytli, případně pro naplnění zákonných požadavků.

Pokud jste nám poskytli výslovný souhlas s využitím vašich osobních údajů pro propagační účely (přihlášení k odběru newsletteru NIVEA), budeme vaše údaje pro tyto účely využívat do té doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. Poskytnutý souhlas můžete do budoucna kdykoliv odvolat.4. Omezené předávání údajů

Za účelem zpracování vašeho požadavku může být zapotřebí, aby společnost Beiersdorf předala vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci světové skupiny Beiersdorf. Může být rovněž za potřebí předat osobní údaje zpracovatelům, tedy externím poskytovatelům služeb k dalšímu zpracování. Souhlasem se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno shora, souhlasíte s předáním údajů třetím osobám poskytujícím služby v podobě zpracovatelů a společnostem v rámci světové skupiny Beiersdorf. Poskytovatelé služeb mohou být například pověřeni zasíláním vzorků výrobků, distribucí propagačních materiálů, realizací soutěží, či vyřízením vaší objednávky zadané v našem internetovém obchodě,  expedicí zboží, rozesíláním reklamních materiálů nebo jinými činnostmi v rámci soutěží. Společnost Beiersdorf vyžaduje, aby se tyto subjekty zavázaly, že budou osobní údaje zpracovávat v souladu s našimi pokyny a v souladu s oznámením o zpracování osobních údajů. 

Jakékoliv jiné předávání vašich osobních údajů předem vyžaduje váš výslovný souhlas. Společnost Beiersdorf vyžaduje, aby všechny spřízněné společnosti v rámci skupiny Beiersdorf Group i externí poskytovatelé služeb uchovávali vaše osobní údaje výhradně podle našich specifikací a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, a dále v souladu se zákonnými požadavky na zpracování údajů o objednávkách.5. Informace ukládané automaticky při návštěvě našich webových stránek / používání cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubory cookies jsou malé datové soubory ukládané na pevný disk vašeho počítače. 

a. COOKIES
Pro usnadnění používání našich webových stránek používáme soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé datové soubory ukládané na pevný disk vašeho počítače, které jsou nezbytné pro používání našich webových stránek. Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět způsobu, jakým jsou naše internetové stránky používány a aby bylo možné zlepšit navigaci v rámci těchto stránek. Soubory cookies nám například pomáhají určit, zda již byla určitá stránka, která je součástí našeho webu, zobrazena. Soubory cookies nám mohou také říci, zda jste naše webové stránky již v minulosti navštívili, či zda jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby vyjma IP adresy. Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z pevného disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni.

Jakožto registrovaný uživatel máte možnost přihlásit se na našich webových stránkách pomocí vašich registračních údajů. Pro tyto účely rovněž používáme soubory cookies, pomocí kterých vás při opětovné návštěvě našich webových stránek během 28 dnů identifikujeme jako registrovaného uživatele a díky tomu můžete zůstat přihlášeni.

b. Soubory cookies pro on-line reklamu vycházející z používání
Dovolujeme si vás informovat, že naše společnost shromažďuje informace o vašem použití našich stránek prostřednictvím cookies za účelem marketingu. Máte možnost cookies odmítnout. V případě, že takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze uživatelského chování návštěvníků našich webových stránek a také pro zobrazování specifické reklamy některých našich výrobků na našich vlastních webových stránkách. Jsme přesvědčeni, že tato funkce je pro vás jakožto pro uživatele prospěšná, neboť vám budeme zobrazovat reklamy nebo obsah, u nichž na základě vašeho uživatelského chování důvodně předpokládáme, že odpovídají vašim zájmům, a vám je tudíž zobrazováno menší množství náhodně vybírané reklamy nebo některý obsah, který by vás nemusel tolik zajímat.

c. Jakým způsobem můžete zabránit ukládání souborů cookies na váš pevný disk, nebo jak můžete tyto soubory smazat
Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit takovým způsobem, aby soubory cookies nemohly být ukládány na váš pevný disk a/nebo abyste byli vždy dotázáni, zda si přejete soubory cookies povolit. Povolené soubory cookies můžete také kdykoliv vymazat. Podrobné informace o těchto funkcích naleznete v návodu k použití vašeho internetového prohlížeče. Vysvětlení ve formě textu s obrázky naleznete pod následujícím odkazy: pro prohlížeče Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies, Microsoft Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 a Google Chrome -https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs  Pokud nepovolíte ukládání souborů cookies, může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

d. Námi používané soubory cookies
(1) Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá specifický formát souborů „cookie“, tj. textový soubor, který je uložen ve vašem počítači a umožňuje analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek vygenerované souborem cookie jsou běžně přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Rádi bychom zdůraznili, že služba Google Analytics byla na těchto webových stránkách rozšířena tak, aby zahrnovala kód „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymního záznamu IP adres (takzvané maskování IP adresy). Vzhledem k anonymizaci IP adres na těchto webových stránkách je vaše IP adresa společností Google v rámci EU a států EHS zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google do USA přenášena úplná IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení.

Společnost Google tyto informace naším jménem využívá pro analýzu způsobu, jakým tyto webové stránky používáte, a na základě těchto údajů zpracovává přehledy o aktivitách na webových stránkách a poskytuje provozovateli webových stránek dodatečné služby týkající se používání webových stránek a používání Internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem do služby Google Analytics není společností Google konsolidována s dalšími daty. Ukládání souborů cookies můžete zabránit vhodným nastavením vašeho internetového prohlížeče - viz část 5 c) výše. Kromě toho můžete společnosti Google v zaznamenávání dat o vašem použití webových stránek generovaných souborem cookie (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů zabránit stažením a nainstalováním plug-in modulu prohlížeče, jenž je dostupný pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Další informace po podmínkách použití a o ochraně osobních údajů naleznete na stránkách

 http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
 http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html nebo
 http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

(2) Google AdWords
Tyto webové stránky využívají Google AdWords, což je analytická služba poskytovaná společností Google, a to včetně sledování konverze, jež je součástí Google AdWords. Jak toto řešení funguje: Pokud kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, služba Google AdWords na pevný disk vašeho počítače uloží soubor cookie pro sledování konverze („konverzní cookie“). Platnost takových souborů cookies vyprší po 30 dnech a pomocí těchto souborů vás není možné osobně identifikovat. Pokud navštívíte určité stránky v rámci našich webových stránek, my i společnost Google můžeme rozpoznat, že jste předtím klikli na reklamu, pomocí které jste byli na tuto stránku přeneseni.
Informace získané prostřednictvím konverzních cookies slouží pro účely generování statistik pro zákazníky služby AdWords, kteří využívají sledování konverze. Na základě této statistiky jsme schopni zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu zobrazenou společností Google a navštívili stránku s tagem pro sledování konverze.

Službu Google Analytics využíváme také pro analýzu dat z AdWords a souborů cookies z „DoubleClick“ pro statistické účely. Pokud nechcete, aby ve vašem případě byly tyto činnosti prováděny, můžete tuto funkci deaktivovat ve správci nastavení reklam (Ad Preferences Manager) (https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en).

S marketingovou funkcí společnosti Google můžeme oslovit uživatele, kteří již naše webové stránky navštívili. Můžeme tak například zobrazovat reklamu našim cílovým skupinám, které již projevily zájem o naše výrobky nebo služby. Kromě toho AdWords na základě uživatelského chování na webových stránkách zařazených do reklamní sítě Google („obsahová síť”) během posledních 30 dnů a s pomocí kontextového vyhledávacího nástroje určuje, které společné zájmy a vlastnosti uživatelé webových stránek sdílejí. Na základě těchto informací následně AdWords pro marketingové účely vyhledává nové potenciální zákazníky, jejichž zájmy a charakteristiky jsou podobné uživatelům našich webových stránek. Remarketing specifický pro cílovou skupinu je prováděn na základě kombinovaného používání souborů cookies, jako jsou cookies Google Analytics, a cookies Google DoubleClick. 

Další informace o všeobecných podmínkách používání a o ochraně osobních údajů v rámci Google AdWords naleznete na adrese: 

https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/ads/

 (3) Google DoubleClick
Funkci Google DoubleClick na našich webových stránkách používáme za účelem vyhodnocování použití webových stránek a k tomu, abychom vám společně se společností Google a s dalšími zadavateli reklamy spolupracujícími s DoubleClick mohli předkládat uživatelsky relevantní reklamu. Za tímto účelem je na pevný disk vašeho počítače instalován soubor cookie. Pomocí takovýchto souborů cookies je vašemu prohlížeči přiřazeno anonymní identifikační číslo a je tak možné zpřístupnit a shromažďovat informace o reklamě zobrazované ve vašem prohlížeči. Informace o vašem používání webových stránek generované souborem cookie jsou obvykle předávány na server Google v USA, kde jsou ukládány. Na základě získaných informací jsou vašemu prohlížeči přiřazeny zájmové kategorie. Tyto kategorie se používají pro zobrazování reklamy na základě zájmů konkrétního uživatele.

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete soubor cookie služby DoubleClick deaktivovat také pomocí plug-in modulu prohlížeče. Při použití plug-in modulu je vaše deaktivace pro tento prohlížeč zachována i v případě, že všechny soubory cookies vymažete. Modul plug-in pro váš prohlížeč, kterým provedete trvalou deaktivaci, je k dispozici zde.
Použitím našich webových stránek souhlasíte s instalací souboru cookie služby DoubleClick a tedy také s tím, aby údaje o vašem používání byly shromažďovány, ukládány a používány výše popsaným způsobem a pro výše uvedený účel. Dále souhlasíte s tím, že vaše údaje zůstanou v souborech cookies uloženy i po skončení dané relace prohlížeče, a že mohou být znovu zpřístupněny například při další návštěvě webových stránek. Tento souhlas můžete kdykoliv do budoucna odvolat smazáním souboru cookie služby DoubleClick a jeho trvalou deaktivací.

(4) Optimizely
Abychom mohli zobrazovat ideální údaje a nabízet ideální funkce, je příprava našich nabídek založena na A/B testech a na variantních analýzách, jež jsou implementovány formou webové analytické služby Optimizely společnosti Optimizely Inc. Tato služba pomocí souborů cookies identifikuje prohlížeč návštěvníka a analyzuje používání těchto webových stránek. Podrobnější informace o způsobu, jakým Optimizely zpracovává vaše osobní údaje, naleznete zde. Sledování pomocí služby Optimizely můžete kdykoliv deaktivovat podle pokynů uvedených na stránce http://www.optimizely.com/opt_out nebo kliknutím na tento odkaz: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=true. Pokud budete kdykoliv v budoucnu chtít Optimizely znovu aktivovat, klikněte prosím na tento odkaz: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=false.

(5) Bunchbox
Abychom mohli zobrazovat ideální údaje a nabízet ideální funkce, je příprava našich nabídek založena na A/B testech a na variantních analýzách, jež jsou za určitých okolností implementovány pomocí optimalizačního nástroje „Bunchbox“. Tato služba pomocí souborů cookies identifikuje prohlížeč návštěvníka a optimalizuje používání těchto webových stránek. Sledování pomocí služby Bunchbox můžete kdykoliv deaktivovat kliknutím na tento odkaz: http://www.nivea.de/?_bb_optout=1. Pokud budete kdykoliv v budoucnu chtít Bunchbox znovu aktivovat, klikněte prosím na tento odkaz: http://www.nivea.de/?_bb_optout=0.6. Plug-in moduly sociálních sítí / integrace prostřednictvím Shariff

Na našich webových stránkách používáme plug-in moduly („plug-in moduly“) sociálních sítí, zejména tlačítka „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“ poskytovatele „Facebook“, jehož stránky facebook.com jsou provozovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.  Plug-in moduly jsou obvykle označeny logem Facebook. Kromě služby Facebook využíváme plug-in moduly služeb „Google+“ (Poskytovatel: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „Twitter“ (Poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (Poskytovatel: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Z důvodů ochrany osobních údajů jsme se rozhodli nepoužít na našich webových stránkách přímé plug-in moduly sociálních sítí. Namísto toho využíváme řešení „Shariff“. Pomocí řešení Shariff jsme schopni sami určit, zda a kdy mají být data provozovateli příslušné sociální sítě předána. Z tohoto důvodu nedochází při návštěvě webových stránek k prakticky žádnému automatickému přenosu dat do sociálních sítí, jako jsou Facebook, Google+, Twitter nebo Pinterest. Pouze v případě, kdy sami aktivně kliknete na příslušné tlačítko (např. „Předat“, „Sdílet“ nebo „Sdílet s přáteli“) váš webový prohlížeč naváže spojení se servery příslušné sociální sítě, tj. kliknutím na dané tlačítko souhlasíte s tím, že váš internetový prohlížeč naváže spojení se servery příslušné sociální sítě a přenese údaje o vašem používání provozovateli příslušné sociální sítě.

Na povahu a rozsah dat, jež jsou následně sociálními sítěmi shromažďována, nemáme žádný vliv. Podrobnější informace o účelu a rozsahu shromažďování a dalšího zpracování a používání dat příslušnými sociálními sítěmi a o vašich právech a možnostech nastavení na ochranu vašeho soukromého prostoru v tomto ohledu si prosím prostudujte pravidla ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí – pro Facebook na adrese http://www.facebook.com/about/privacy/ a http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Další informace o používání dat ve službách „Google+“ nebo „Twitter“ naleznete na stránkách http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ nebo http://twitter.com/privacy, a pro službu Pinterest na stránce http://about.pinterest.com/privacy/.7. Přihlášení prostřednictvím sociálních sítí

Při registraci nebo přihlášení k zákaznickému účtu NIVEA máte také možnost se autentizovat a tudíž zaregistrovat nebo přihlásit pomocí vašeho stávajícího profilu na jedné z následujících sociálních sítí: Facebook, Twitter nebo Google+.

Pro tento účel naleznete na registrační nebo přihlašovací stránce příslušné symboly jednotlivých poskytovatelů sociálních sítí podporovaných našimi webovými stránkami. Před navázáním spojení s poskytovatelem musíte výslovně potvrdit, že souhlasíte se zpracováním a přenosem následujících údajů:

po kliknutí na příslušný symbol se otevře nové okno (aplikace), do kterého musíte zadat své přihlašovací údaje k dané sociální síti. Po úspěšném přihlášení vás sociální síť informuje o tom, které údaje (jméno a e-mailová adresa) nám budou pro účely autentizace v rámci procesu registrace nebo přihlášení předány. Pokud potvrdíte svůj souhlas s předáním těchto údajů, pak budou do příslušných polí přeneseny údaje potřebné pro registraci. Údaje, které vyžadujeme pro registraci nebo přihlášení, jsou (i) vaše jméno a (ii) vaše e-mailová adresa.

Teprve poté, co potvrdíte svůj výslovný souhlas s použitím potřebných přenesených údajů, vaše data uložíme a začneme je používat pro účely uvedené v bodě číslo 2. V rámci procesu autentizace nedochází k navázání žádného propojení mezi vytvořeným zákaznickým účtem NIVEA a vaším účtem v příslušné sociální síti.

Za účelem provedení procesu autentizace v rámci registrace či přihlášení je příslušnému poskytovateli sociální sítě předána vaše IP adresa. Na účel a rozsah shromažďování a dalšího použití údajů provozovatelem příslušné sociální sítě nemáme žádný vliv. Podrobnější informace související s touto problematikou naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele.

Pravidla ochrany osobních údajů služby Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/

Pravidla ochrany osobních údajů služby Google+ - http://www.google.com/policies/privacy/

Pravidla ochrany osobních údajů služby Twitter - https://twitter.com/privacy?lang=en8. Kontakt, žádost o informace, odvolání souhlasu, zablokování, smazání

Kdykoliv v budoucnu můžete bezplatně vznést námitku proti používání vašich osobních údajů, požádat o jejich částečné nebo úplné vymazání či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář. Můžete nám například zaslat e-mail na adresu info@nivea.cz nebo použít náš kontaktní formulář na webových stránkách.


9. Bezpečnost údajů

Přijali jsme technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů před ztrátou, změnou nebo před jejich zpřístupněním jakoukoliv třetí stranou. Námi používané bezpečnostní procedury jsou pravidelně vylepšovány s ohledem na technologický vývoj.


10. Aktualizace a doplnění

Části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme doplnit nebo aktualizovat, aniž bychom vás o této skutečnosti předem informovali. Před použitím našich webových stránek si vždy prostudujte prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste získali informace o nejnovějším stavu po případných doplněních nebo aktualizacích. Verze prohlášení o ochraně osobních údajů: březen 2016.